Stulen Goeldisapa återfunnen

Publicerad: 2018-08-30
Bilder: Universeum

Den Goeldisapa som under onsdagen försvann från Universeum hittades sent under gårdagskvällen på McDonalds i Västra Frölunda, Göteborg. Apan hämtades av Universeums personal och är nu åter på science centret.

Vid 22.40 på onsdagskvällen fick Polisen samtal om att en apa setts på McDonalds i Västra Frölunda. Djurvårdare från Universeum kallades till platsen och kunde kort därefter återföra apan till Universeum. Goeldisapan hålls nu i karantän och kan därmed inte ses av Universeums gäster. Under dagen kommer den att undersökas av Universeums veterinär.

– Goeldisapan var stressad i natt, men har inga synliga fysiska skador. En sådan här händelse är mycket traumatisk för djuret, säger Daniel Roth, ansvarig zoolog på Universeum.

Goeldisapan på Universeum ingår i ett bevarandeprojekt för att rädda artens överlevnad, som listas som sårbar på IUCN:s globala rödlista. Universeum är en del av den europeiska djurparksföreningens EEP-projekt, vilket står för EAZA Ex situ project. Ex situ betyder “utanför naturen” och syftar till det viktiga naturvårdsarbete djurparker gör för att öka antalet individer inom en art. För Goeldisapan innebär det att Universeum och andra anläggningar håller en stödpopulation, vilket skulle rädda arten om den t ex helt försvann i naturen eller om den vilda populationen skulle behöva ökas på för att undvika total utrotning.

–Goeldisapor är fantastiska djur på många sätt och det är tragiskt att arten är hotad. Just den här Goeldishonan har ett stort genetiskt avelsvärde. Vi hoppas verkligen kunna fortsätta vårt arbete med att säkerställa en stödpopulation av den här rödlistade arten, säger Daniel Roth.

När apan åter kan vistas i Universeums publika miljöer går inte att säga nu. Den som har upplysningar om apans försvinnande eller uppdykande i Västra Frölunda ombeds att ringa Polisen på 114 14.