Större vitstrupig tukan flyttar (tillfälligt) in i Regnskogen

Publicerad: 2018-04-13
Bilder: Universeum

Sengångarna i Regnskogen får tillfälligt sällskap av en större vitstrupig tukan. Det är en ung hane som kläcktes den 6 december på Universeum och har fötts upp av våra djurvårdare i bakom kulisserna.

 

Den 6 december kläcktes en större vitstrupig tukan (Ramphastos tucanus) på Universeum – en väldigt ovanlig händelse. Under den första tiden i livet är de större vitstrupiga tukankycklingarna mycket känsliga och just den här ungens föräldrar kunde inte ta hand om honom. Något som är ganska vanligt hos förstagångsföräldrar av den här arten. Istället fick Universeums djurvårdare hoppa in som stödföräldrar. Nu har ungen nu vuxit sig stor och ska släppas ut i Regnskogen en period innan han ska vidare och söka kärleken.

– Det är en solskenshistoria trots allt. När ungen kläcktes såg överlevnadschanserna inte goda ut. Men tack vare våra skickliga djurvårdare har han klarat sig väldigt bra. Tanken är att hanen ska paras ihop med en hona på en annan djurpark och förhoppningsvis blir det fler vitstrupiga tukaner på sikt. Ett litet men viktigt steg i att behålla en reservpopulation av den hotade arten i det vilda, säger Daniel Roth, zoolog på Universeum.

 

Bevarandeprojekt

Större vitstrupig tukan lever i Amazonas regnskog. Den är beroende av gamla träd med naturliga håligheter för att skaffa mat och kunna fortplanta sig. På grund av storskalig regnskogsskövling minskar arten i antal och klassas nu som sårbar på IUCN:s rödlista , vilket också gjort att Universeum i samarbete med övriga medlemmar i EAZA, Europas största djurparksorganisation, höjt beredskapen för arten genom bevarandeavel och stamboksprojekt.

 

Läs mer om Universeums bevarandearbete.