Stark sommar för Universeum

Publicerad: 2019-09-06
Bilder: Universeum

Under sommaren besökte 204 000 personer Universeum, en ökning med 32 procent jämfört med 2018. Vi befäster därmed vår position som en av Sveriges tio mest populära upplevelser – och Nordens mest besökta vetenskapscenter.

 

2018 tog Universeum emot 155 000 besök under perioden 1 juni till 31 augusti. I år ökade besöksantalet med 32 procent. Under sommarmånaderna utforskade hela 204 000 människor vår unika mix av naturvetenskap och teknik.

– Vi ser ett ökat intresse för frågor som rör framtiden bland både barn och vuxna. För en hållbar utveckling behövs kunskap om till exempel digital teknik, biologisk mångfald och klimatet, och det får man på Universeum. Människors ökande vilja att bilda och engagera sig tror jag absolut påverkar våra besökssiffror, säger Eric Edblad, sälj- och marknadschef.

Utställningen Dinosaurs, med åtta ikoniska dinosaurier i naturlig storlek, lär också ha bidragit till den starka sommaren. Sådana publikdragande upplevelser är viktiga på flera sätt menar Eric Edblad.

– Ett populärt och fascinerande ämne som dinosaurier är en fantastiskt bra ingång till naturvetenskapen – och vetenskap i stort. Dessutom skapar vi intresse för hela science center-branschen. Ju fler vi når, desto större blir vårt gemensamma bidrag till samhället.