Spela kort om en hållbar framtid

Publicerad: 2016-12-23
Bilder: Universeum

De globala målen för hållbar utveckling kommer genomsyra Universeums verksamhet ännu mer de kommande åren. Men för att målen ska uppnås behöver kännedomen öka.

 

I september 2015 beslutade världens ledare att anta 17 mål för global utveckling. Målen ska resultera i utrotande av extrem fattigdom, minskning av ojämlikheter och orättvisor i världen samt att klimatkrisen får en lösning. 2030 ska målen vara uppfyllda. För att detta ska vara möjligt måste kännedomen öka och som ett steg på vägen har Universeum tagit fram en kortlek med de 17 målen.

– Vi vill sprida kunskap och kännedom om hållbarhetsmålen genom att möjliggöra roliga spelupplevelser för lärare, elever och besökare. Spelreglerna gör det lättillgängligt för alla och dessutom går det att hitta på egna, säger Kerstin Wernberg Appelström, programchef på Universeum.

Kortspelet ska ge insikt om vilka de globala målen är och hur de hänger ihop. Den ska också öka insikten hur den enskilda individen kan bidra till att uppnå målen, att alla kan bidra med något. För allt hänger ihop alla spelar roll.

På julafton har Universeum öppet fram till klockan 15 och alla betalande besökare får en julklapp i form en kortlek med de Globala målen.

Kortleken är framtagen av Universeum tillsammans med Världskulturmuseet och Göteborgs miljövetenskapliga centrum med stöd av Sida.