Snart premiär för Miniverseum

Publicerad: 2021-09-30
Bilder: Universeum

Nu är det snart dags för Miniverseum att öppna. I slutet av oktober ser vi fram emot att välkomna barn och deras vuxna till en ny värld.

Miniverseum är vår nya satsning på de yngsta besökarna. Konceptet består av både en helt egen plats på Universeum och nya program, allt på temat “biologisk mångfald i en hållbar värld”. Genom lek, upptäckarglädje och tillsammanslärande mellan barn och vuxen ska Miniverseum stimulera till kunskap om världen.

Den fysiska miljön, som är en stor del av Miniverseum, var tidigare planerad att öppna under sommaren. På grund av hinder i byggnationen försenades invigningen. 
– För att säkerställa grundvattennivån har vissa åtgärder behövt göras och de har tagit längre tid än planerat. Det i sin tur gjorde att vi inte kunde säkra en utrymningsväg i tid för att öppna Miniverseum enligt plan, berättar projektledare Alma Ihre.

De senaste månaderna har det arbetats flitigt för att kunna hitta alternativa lösningar, vilket man nu har lyckats med.
 Vi är glada över att ha ett öppningsdatum i sikte. Den 29 oktober är vi redo att ta emot våra besökare.

Här kan du läsa mer om Miniverseum.