Så ska Universeum öka kunskaper inom matematik

Publicerad: 2022-05-24
Bilder: Universeum

Med en helt ny satsning tar Universeum sig an den viktiga och roliga utmaningen att öka kunskaper och utveckla lärandet i matematik.

 

Matematik är ett gränsöverskridande språk och verktyg som bygger nästan hela vårt samhälle. Matematiken är ett verktyg inte bara för att kunna räkna ut saker utan också för att kunna visa hur vi tänker. Det har blivit vårt främsta medel för att förstå hur världen omkring oss fungerar och för att göra förutsägelser om vår framtid inom såväl naturvetenskap som ekonomi, samhällsbyggnad, medicin och politik. Nu växlar Universeum upp i sin satsning på ämnet.

–  Vi tänker kanske inte alltid på hur matematiken finns i nästan allt vi gör och i det som presenteras för oss. Vi vill med vår matematiksatsning höja medvetenheten om matematiken som verktyg och visa hur matematikens tankeredskap kan hjälpa oss i vardagen i att göra egna bedömningar, fatta beslut och bidra till såväl samhällets som den egna personliga utvecklingen, säger Lena Pareto, professor i pedagogik och en del av projektgruppen.

Lena Pareto är professor i pedagogik.

 

Ungdomsbarometern visar att ungdomars intresse för bra studieresultat har ökat markant under de senaste åren och nu ligger mycket högt. Samtidigt efterlyser universitet och högskolor en höjd matematisk förståelse. Därför är också målgruppen för Universeums matematiksatsning de unga, alltifrån de riktigt små barnen upp till högstadie- och gymnasieåldern.

–  Vi ser att till exempel åldersgruppen 13–18 år är mycket viktig. Det är här man lägger grunden för såväl lust som kunskap till fortsatta studier på gymnasiet och senare universitet och högskola. Men det är också här som många tappar intresset då matematiken ses som ett abstrakt ämne med vag anknytning till verkligheten, säger Lena Pareto.

 

Underhållande matematik

Just nu pågår arbetet med att ta fram innehåll till den nya upplevelsen. Matematiken kommer att angripas utifrån flera olika utmaningar och vinklar med syfte att visa på ämnets användbarhet i ungdomarnas direkta vardag och intressesfär. Tanken är att på ett underhållande sätt möta besökarna i verklighetsanknutna och fantasifulla upplevelser.

–  Att motivera unga till matematiskt intresse har hela västvärlden försökt med i decennier, så vi måste ha en ödmjuk inställning. Samtidigt tror vi att Universeum, med vår erfarenhet av att skapa roliga och intressanta upplevelser kring svårtolkade ämnen, starkt kan bidra till att höja intresset för matematik; att den inte bara är till för sin egen skull utan finns överallt, att den är för alla och är både rolig och användbar på alla nivåer, säger Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum.