Professor Lena Pareto ska arbeta med datavisualisering på Universeum

Publicerad: 2021-02-09
Bilder: Universeum

Universeum och Göteborgs universitet stärker sin samverkan och genomför en gemensam satsning på lärande via datavisualisering. Med avancerad teknik kommer Universeums besökare att kunna uppleva avlägsna platser och få en förståelse för komplexa samband och skeenden. Som ett led i satsningen inrättas en ny professur som får både universitetet och Universeum som sin arbetsplats.

 

– Den här satsningen är en fantastisk möjlighet där vi kommer att knyta samman pedagogisk forskning med lärmiljöer och program på Universeum. Det finns en stor utvecklingspotential i detta. Vi kommer att utforska den allra senaste tekniken inom digitalisering och AI, och förhoppningsvis kan det leda till att undervisning och lärande inom teknik, naturvetenskap och matematik utvecklas, säger Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten där professuren organisatoriskt kommer att vara placerad.


Satsningen har gjorts möjlig genom att flera stiftelser gått samman och donerat medel. Bakom professuren står FRF-stiftelsen, Herman Kreftings Stiftelse för Astma och Allergiforskning, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond. Satsningen innebär att Universeum för första gången får tillämpad forskning på vetenskapscentret.


– Vi är oerhört glada över dessa stiftelsers engagemang och förtroende. Tack vare deras generösa donationer och Göteborgs universitets internationellt ledande forskning inom såväl pedagogik som digitalisering har vi nu alla möjligheter att bidra till utveckling av lärandet inom teknik, naturvetenskap och matematik. Det är självklart att Universeum som Sveriges nationella vetenskapscenter ska vara både plattform och motor i det arbetet, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

 

Universeum storsatsar på digitalisering

Professuren är tätt kopplad till Universeums satsningar på digitalisering och visualiseringsteknik, möjliggjorda av generösa donationer från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tillsammans främjar dessa satsningar flera andra forskningsområden, som medicin, pedagogik och hållbar utveckling.

I det publika visualiseringslabbet, som ska öppna i december, kommer besökarna själva utforska och laborera med forskningsdata inom en rad olika områden. Våren 2022 ska Sveriges största visualiseringsdom stå redo att göra komplex forskning tillgänglig för alla. Här kommer besökarna tas med till platser vi aldrig själva kunnat nå, kunna se det som annars skulle vara dolt för oss och få förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka.

– Det kommer att bli häftigt. Men tekniken har inget egenvärde. Det intressanta är hur den kan hjälpa oss människor och bidra till lärande, säger Lena Pareto, tillträdande professor, och utvecklar:

– Med datavisualiseringar är det möjligt att skapa en visuell upplevelse av hur olika saker hänger ihop eller förändras över tid. Man är inte begränsad till sådant som vi normalt kan se och uppleva utan man kan få en förståelse för hur matematiska beräkningar går till eller hur vårt jordklot har utvecklats under miljontals år. Om användaren dessutom kan interagera med datamaterialet och själv testa vad som händer om man ändrar något, så kan det ge en helt annan förståelse av dessa fenomen.

 

 

Professor i pedagogik med fokus på lärande via datavisualisering

Lena Pareto doktorerade i datavetenskap 1995, har forskat om hur teknik och digitalisering kan stödja människors lärande och kommer närmast från en tjänst som professor vid Högskolan Väst. Hon tillträder sin nya tjänst den 15 april.

– Det är som en dröm att få den här rollen på Universeum. Det låter som en kliché, men det är verkligen sant. Jag jobbar med att utveckla upplevelsebaserat lärande och miljön på Universeum är sagolik för det, säger Lena Pareto och fortsätter:

– Det finns otroliga möjligheter med datavisualisering. Det är endast fantasin som sätter gränser för vad som kan göras och hur barn och unga kan interagera med tekniken.

Hennes arbetsplats kommer att vara på både Universeum och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Syftet är att hon samtidigt ska främja barns och ungas lärande inom teknik, naturvetenskap och matematik på Universeum och bedriva forskning om just datavisualisering och lärande.

– Det gäller att skapa en lärsituation runt omkring datavisualiseringen. Nyckeln är att locka till intresse och skapa ’aha’-upplevelser. Sedan måste man behålla engagemanget och ta det ett steg längre. För Universeums del skulle det kunna vara att bredda samarbeten med skolor och sträcka ut besöken i tid med för- och efterarbete, säger Lena Pareto.

 

Bild Lena Pareto: Kristin Viktorsson