Palmoljefritt på Universeums restauranger

Publicerad: 2017-02-21
Bilder: Universeum

All mat på Universeum är nu helt fri från palmolja. Då enorma arealer regnskog skövlas och bränns för att ge plats åt oljepalmerna är detta ett nödvändigt steg för en hållbar verksamhet och en hållbar framtid. Förhoppningen är att andra inspireras att följa efter.

– Det känns fantastiskt bra att äntligen kunna säga att allt som serveras i våra restauranger är palmoljefritt! Den sista produkten att göra palmoljefri var frityroljan, och nu är även den ersatt med ett hållbart alternativ, säger Ramiro Fuentes, hållbarhetsansvarig på Universeum.

Palmolja finns i allt från kakor, smågodis, glass och frityrolja till biobränsle, hygienprodukter och rengöringsmedel. Produkterna i restaurangerna har därför valts noga och med omsorg för att matutbudet ska vara helt fritt från palmolja.

Den globala efterfrågan på palmolja är stor då den har många önskvärda egenskaper. Den är bland annat lukt- och smakfri, ger bra textur till exempelvis choklad och är ett nyttigt alternativ till transfetter. Dessutom är det en effektiv gröda som ger mycket energi på liten odlad yta. Men det finns en stor baksida.

 

Skadlig odling

Oljepalmen kommer ursprungligen från västra Afrika men växer varhelst det finns en jämn och hög temperatur och riklig nederbörd. För att framställa palmolja skövlas och bränns stora arealer med frodig och artrik regnskog och ersätts med plantager av en enda art – oljepalm.

Palmoljeproduktionen i världen har ökat drastiskt de senaste 20 åren. Det innebär en förlust av biologisk mångfald som är omöjlig att ersätta. Detta pågår varje dag, året runt i nästan alla länder där det finns regnskog. I dagsläget har över 30 miljoner hektar regnskog huggits ner för att göra plats åt palmoljeplantager. Det motsvarar två tredjedelar av Sveriges yta. Och det finns planer på att fördubbla produktionen redan till år 2020.  Lägg därtill att endast 0,2 procent av alla palmoljeplantager är ekologiska idag.

 

Ett steg i rätt riktning

Ända sedan starten 2001 har hållbarhet och miljö funnits med i Universeums kärnvärden. Varje år besöker 600 000 människor anläggningen, som har stort fokus på att informera och inspirera om biologisk mångfald. Att minimera användandet av palmolja i hela verksamheten är ett naturligt och självklart steg att ta för en hållbar framtid.

– Det är viktigt att vi tar ställning mot palmolja! Och kan vi på Universeum dessutom påverka andra att välja bort palmoljan så kan vi verkligen göra skillnad tillsammans, säger Eric Edblad, försäljnings- och marknadschef på Universeum.