Outforskat område i fokus på Universeum

Publicerad: 2021-12-21
Bilder: Universeum

Tillsammans med Göteborgs universitet gör Universeum en satsning på lärande via datavisualisering genom en professur i pedagogik. Professor Lena Pareto summerar sin första tid i den nya rollen.

 

Den nyinrättade professuren knyter samman pedagogisk forskning med lärmiljöer, program och den allra senaste tekniken inom digitalisering och AI på Universeum. Syftet med professuren är att främja barns och ungas lärande inom teknik, naturvetenskap och matematik på Universeum och samtidigt bedriva forskning om datavisualisering och lärande.

Nu har professor Lena Pareto arbetat sina första månader på Göteborgs universitet och Universeum. 

– På Universeum har jag satt mig in i verksamheten, för att hitta vilka områden jag gör mest nytta inom, och vilken roll jag bör ta där. Det gör jag genom att aktivt engagera mig i pågående utvecklingsprojekt, samtidigt som jag håller kontakten med mina tidigare och nya forskarnätverk för att bygga upp en kärna av forskningskompetens kring verksamheten.

Vad kommer du att fokusera på kommande året?

– Jag håller på och bygger upp ett forskningsteam kring Vislab,den nya uställningen baserad på forskningsdata och visualiseringsteknik, tillsammans med visualiseringsforskare på Linköpings universitet. Vi planerar just nu en workshop med utvecklarna av Vislab för att diskutera hur vi bäst loggar användningsdata så att vi kan göra analyser på vad besökarna gör vid de nya stationerna.

– Jag deltar också i utvecklingsarbetet kring matematiksatsningen, som är i en spännande designfas där vi genererar idéer till kommande utställning och program.

Lena Pareto är professor i pedagogik.

 

Vad är styrkorna i att ha professuren på Göteborgs universitet och tillämpad forskning på Universeum?

– Universeum är en fantastisk arena för att bedriva tillämpad forskning på till exempel  teknikbaserat lärande, eftersom lärmiljöer med ny teknik och fullt med användare finns där redo att studeras. Men lika viktig är kopplingen till Göteborgs universitet och andra lärosäten för en ensam professor gör ingen sommar, utan vi behöver bygga upp ett nätverk av samarbeten med olika utbildningar och andra forskningsgrupper med liknande intressen så att det blir en kritisk massa med forskningsaktiva personer.

Vad ser du mest fram emot i det fortsatta arbetet?

– Det är flera saker: Att Vislab ska öppnas upp för besökare så att vi kan börja studera allmänhetens användning av Vislab tillsammans med Linköpingsforskare och masterstudenter på Göteborgs universitet och Chalmers som jag handleder. Det är ett helt outforskat område forskningsmässigt. Nästan all forskning handlar om hur professionella “data science personer” använder sig av datavisualisering för att utforska forskningsdata, så att studera vad allmänheten förstår och är intresserade av är otroligt spännande! I juni kommer vi ha fyra masteruppsatser som handlar om Vislab.

– Jag ser också fram emot att fortsätta arbetet med matematiksatsningen tillsammans med Universeums projektgrupp och de forskare som vi samarbetar med inom AI, matematik och lärande från Göteborgs universitet och Chalmers.

 


Professuren är en gemensam satsning av Göteborgs universitet och Universeum. Den har gjorts möjlig av FRF-stiftelsen, Herman Kreftings Stiftelse för Astma och Allergiforskning, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond, som gått samman och gemensamt donerat medel.