Nya Vislabs: “Här får du verktygen att rädda världen”

Publicerad: 2021-07-09
Bilder: Universeum

Sedan starten 2001 har Universeum arbetat med hållbarhet och Agenda 2030 som grundpelare. I kommande upplevelsen Vislabs ges högstadieelever och vuxna möjlighet att genom datavisualisering hitta vägarna till en hållbar framtid.

 

De senaste åren har Universeums satsning på datavisualisering tagit ordentlig fart med utveckling av utställningar och program samt en professur inom datavisualisering och pedagogik. Nästa stora projekt på området heter Vislabs, en satsning som stöds av Stenastiftelsen.

Vi på Universeum har alltid varit duktiga på visualisering av information för olika målgrupper men med Vislabs utökar vi vårt utbud inom datavisualisering. Här har vi hjälp av Visualiseringscenter C som är experter på tekniken bakom, berättar Christa Törn-Lindhe, senior projektledare på Universeum.

Vislabs öppnar under december 2021. Genom fem olika teman; hav, land, samhälle, rymden och människan, kommer besökarna att få utforska allt från Kosterhavets ekosystem till meteoriter, med utgångspunkt i Agenda 2030. Varje tema representeras i stationer där besökarna själva får laborera med verklig forskningsdata. Underlaget är inhämtat från flertalet organisationer och institutioner.

I Vislabs finns egentligen ingen fast utställning att ta del av, här finns inget förutbestämt att se. Allt som händer och upplevs skapas av besökaren själv. De gör urvalet och får det sedan visualiserat för sig.

 

Göteborgs digitala tvillingstad.

 

Besökaren har därmed full kontroll över vad man vill upptäcka. Den enda riktlinjerna är de fem temana. Jonas Boström är pedagog på Universeum och en av dem som är med och tar fram innehållet i utställningen.

– Jag arbetar bland annat med en station inom tema samhälle som vi kallar “den digitala tvillingstaden”. Den handlar i korthet om vad en digital tvillingstad är och vad man ska ha den till, såsom stadsplanering eller att lösa miljörelaterade problem. Här kan man med hjälp av data se både gator och byggnader, och sådant som är dolt under markytan som berggrunder, avloppsledningar och markförhållanden. När det gäller Göteborg kan man exempelvis få en bättre förståelse för hur och var man bygger västlänken eller vad som händer med staden vid ett stort skyfall som resulterar i översvämningar.

För att kunna uppleva och på bästa sätt ta till sig Vislabs behöver man, förutom viss teknisk kunskap, ha ett brett omvärldsperspektiv och insikt i att man är en del i ett större sammanhang. Därför riktar sig utställningen i första hand till ungdomar från högstadiet och uppåt.

Det är främst vår unga generation som kan påverka om vi lyckas nå de globala målen till 2030 och som sedan kan fortsätta arbetet för en hållbar framtid. Därför är Vislabs till för dem, säger Christa Törn-Lindhe.

 

Utifrån perspektiv

I centrum av själva utställningen finns en stor jordglob med syfte knyta ihop den lokala datan med det större sammanhanget. Du kan till exempel förstå varför kosterhavets ekosystem är så unikt och varför de arter som finns just där gör det genom att samtidigt titta på de globala havsströmmarna.

Globen hjälper till att gå från det stora till det lilla eller tvärtom och genom det ge en förståelse för hur allt hänger samman. Av samma anledning är rymden en del av labbet. Vi har enormt mycket data över jorden som vi tar utifrån rymden. Det är allt ifrån fjärranalys och satelliter till att bara förstå hur litet vårt klot är och vilka begränsade resurser som finns, berättar Jonas Boström.

 

 

I flera av Vislabs stationer ges besökarna möjlighet att titta på objekt genom att göra en digital dissekering. Föremål från rymden, en människokropp och djur har scannats av ner till minsta beståndsdel och gör att man i detalj kan se en kungsörns  blodkärl eller en nervcell hos människan.

Vi har till exempel lyckats scanna av fem stycken verkliga meteoriter som slagit ner på jorden. Inuti dem kan man se små gasfickor som är över 4 000 år gamla, berättar Jonas Boström. Med det vill vi ge besökarna möjligheten att se detaljfrågorna i helheten och helheten i detaljerna.

 

 

Vad vill ni att besökarna ska ta med sig efter ett besök i Vislabs?

– Det kan låta högtravande men jag önskar att besökarna får med sig en medvetenhet kring att allt jag gör spelar roll och att jag kan påverka, säger Jonas Boström.
Christa Törn-Lindhe fyller i.
– Exakt. Man ska känna att min lilla roll är viktig i det stora samhället men också att någon tar mig på allvar och att någon tror på mig: Jag kan klara av att ta till mig den här datan och göra något stort och bra av den.