Nya huvudpartnern Saab stärker satsningen på AI

Publicerad: 2021-05-10
Bilder: Universeum

Universeum satsar stort på digitalisering med särskilt fokus på visualiseringsteknik och AI. Mitt i vårt stora utvecklingssprång ökar teknikföretaget Saab sitt engagemang i verksamheten och blir huvudpartner. Vår gemensamma ambition är att öka intresset för teknik och teknikyrken.

 

Visualiseringsteknik och AI är stora kunskapsfält som redan idag har fundamental påverkan på samhällsutvecklingen. Men hur får allmänhet och skola tillgång till ny kunskap om innovationer och forskning? Här spelar Universeum en viktig roll genom att vara en publik arena tillgänglig för alla, säger VD Carina Halvord.

– Universeum har hittills bara snuddat vid AI, medan Saab har arbetat länge med begreppet och kommit långt inom området. Att få Saab som huvudpartner ger ett kraftfullt stöd till vårt uppdrag generellt och innehållsutveckling inom AI specifikt. Vi är väldigt stolta över att knyta ännu ett globalt framgångsrikt teknikföretag till oss.

Saab erbjuder världsledande lösningar inom försvar och säkerhet. Saabs vice VD Anders Carp berättar att företagets produkter i allt högre grad är mjukvarubaserade och att AI är ett område som Saab satsar stort på.

– Forskning och utveckling utgör en stor del av Saabs verksamhet och där är samverkan en viktig bit. Bland våra medarbetare finns stark teknisk expertis och som huvudpartner ser vi fram emot att bidra med vårt kunnande till Universeums spännande satsningar exempelvis inom AI och matematik.

Det övergripande syftet för samarbetet är att skapa intresse för teknik och teknikyrken. Det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens för de företag som verkar i teknikintensiva branscher och det gäller särskilt inom AI och områden där komplex IT-utveckling är kritiska framgångsfaktorer.

– Det är oerhört viktigt för hela samhället att väcka ungas intresse för teknik och stimulera livslångt lärande. Efterfrågan på tekniskt kunnande blir allt större och dagens unga är våra framtida ledare och medarbetare. Saabs samarbete med Universeum är en investering i framtiden, konstaterar Anders Carp.

 

Hållbarhetsperspektiv på AI

Digitalisering och hållbar utveckling är genomgående teman i Universeums framtidssatsningar. Även AI kommer vi ta oss an utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är absolut nödvändigt, menar Universeums utvecklingschef Björn Edlund, eftersom frågor kring AI och framtiden kommit att bli allt mer aktuella. Det gäller inte bara för företag utan också för skolan och den breda allmänheten. Han flaggar samtidigt för att de enkla lösningarna kanske inte är de mest effektiva:

– Vi måste se sammanhangen och sätta saker i kontext. Det fungerar till exempel inte att bara visa häftiga AI-lösningar om problemet egentligen är att ingenjörsstudenternas matematikkunskaper är för låga, vilket gör att alldeles för få fullföljer sina universitetsstudier. Jag är glad att vi har med oss Saab i ett långsiktigt partnerskap, som gör att vi kan kan jobba tillsammans på flera fronter under lång tid.

Vi på Universeum är övertygade om att unga och vuxna måste få ta del av ny och ofta svårtillgänglig kunskap, men på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Vi mixar utställningar och interaktiva stationer med program och aktiviteter för att nå både bredd och djup.

– Ny teknik eller naturvetenskapliga forskningsrön, i ett sammanhang som visar hur det påverkar ens eget liv, är en omvälvande upplevelse. För AI kan det handla om allt från sensorteknik till innovationer inom undervattensteknik vilka båda, när man får möjlighet att sätta sig in i dem, visar sig ha svar på flera av de miljöutmaningar vi står inför. Att samarbeta med dem som sitter på spetskompetensen ger Universeum fantastiska möjligheter att utveckla kunskapsupplevelser som kan ge människor nya perspektiv, framtidshopp och vilja att vara en del av den här spännande utvecklingen, säger Björn Edlund.