Nya familjemedlemmar hos aporna

Publicerad: 2021-07-15
Bilder: Universeum

Tidigare i år fick de tvåfärgade tamarinerna tillökning med inte mindre än två nya familjemedlemmar. Ungarna är ett välkommet tillskott på både Universeum och för bevarandeprojektet de ingår i.

 

2021 kunde inte startat bättre för aporna på Universeum. I både januari och februari kunde vi välkomna två nya tvåfärgade tamariner. Tvåfärgad tamarin listas enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) rödlista som en starkt hotad art och lever i det vilda på ett mycket begränsat utbredningsområde som kraftigt minskat på grund av skogsavverkning. De blir också undanträngda av andra så kallade invasiva arter i jakten på mat och boplats.

Aporna på Universeum är en del av EAZA Ex situ Programme, ett bland många bevarandeprojekt, där det i dagsläget finns ungefär 160 europeiska individer. Syftet med projektet är att hålla en stödpopulation som fungerar som en resurs om arten helt skulle försvinna i det vilda.

– Under pandemin, från 2020 och fram till idag, har det fötts totalt 23 ungar inom bevarandeprogrammet runt om i Europa. Av dem har sju stycken fötts på Universeum, ungefär en tredjedel av alla djur. Det är såklart väldigt roligt, berättar Daniel Roth, zoolog på Universeum.

Just nu kan du vid ditt besök se dem på plan 2 och 5 i regnskogen.