Ny familjemedlem hos Goeldisaporna

Publicerad: 2019-11-07
Bilder: Universeum

Nu kan vi gladeligen berätta att Goeldisaporna utökat med en familjemedlem. Den 14 september föddes tillskottet och nu vid dryga sju veckors ålder har ungen börjat lämna sina föräldrars trygga ryggar för att utforska världen på egen hand.


Goeldisapan (Callimico goeldii) listas som sårbar på den internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) lista över hotade arter. Därför är ungen extra viktig i det bevarandearbete som europeiska djurparker driver tillsammans för att arten inte ska dö ut.

Varför är Goeldisapan hotad?

Arten är hotad för att skogar de lever i avverkas så att marken kan användas för boskap eller bebyggelse. Detta tvingar aporna att hitta nya delar av regnskogen att ta skydd i, men där de får konkurrens om mat och boplats från andra djurarter.

Goeldisaporna på Universeum ingår i ett av EAZA:s bevarandeprojekt. Det innebär att Universeum och andra djurparker håller en stödpopulation, vilket skulle rädda arten om den helt skulle försvinna i naturen eller om den vilda populationen behöver ökas på för att undvika total utrotning.

Känd mamma

Goeldishonan som fått ungen är samma hona som 2018 stals från Universeum men sedan hittades oskadd på McDonalds i Västra Frölunda, Göteborg. Hanen, som kommer från Dublin Zoo, anlände till Universum i februari 2019 och i mars blev de släppta ihop i samma hägn.

– Fortplantning är ett naturligt beteende för alla djur, men att para sig och ta hand om ungar kräver rätt förutsättningar. Att de fått en unge visar att de både trivs med varandra och i miljön. Vi är jätteglada, för paret och framför allt för arten. Att det föds ungar är nödvändigt för djurparkernas gemensamma bevarandearbete, säger Daniel Roth.