Nu växer Universeum på bredden och höjden

Publicerad: 2021-02-25
Bilder: Universeum

Satsningar på datavisualisering, en värld för de allra minsta och en ny restaurang. Det är mycket som händer innan- och utanför Universeums kantiga väggar. Här är allt värt att veta om ombyggnationen just nu.

 

Universeum växer. Vi blir inte bara större och starkare, utan också smartare och roligare. I takt med att vi bygger ut för nya miljöer och upplevelser rustar vi också för att fortsatt vara arenan där idéer och frågor om världen kan röra sig fritt.

Totalt pågår flera olika byggprojekt parallellt. Dels kommer en ny restaurang, entré och butik att färdigställas till sommaren. Här kommer vår nya restauratör Chalmers Konferens och Restauranger erbjuda ett nytt koncept för mat, dryck och event. På plan 0 öppnar i sommar Miniverseum, en helt ny värld för våra allra yngsta besökare. Sist men inte minst bygger vi ut med cirka 4 000 kvadratmeter för att rymma nya utställningar, labb och visualiseringsdomen högst upp på taket.

Vi har pratat med Gunnar Blom, som är byggets projektledare för Universeum, om hur arbetet fortskrider så här långt.

Gunnar! Hur långt har vi kommit i om- och tillbyggnationen?
– En bra bit på vägen och hittills också enligt tidplan. Under februari har vi i stort sett blivit klara med rivningen av den gamla restaurangen och restaurangköket. Vi har rensat upp och gjort klart för att börja bygga upp det nya. Just nu har vi några provisoriska väggar på plats som främst är till för att skydda våra besökare, men snart kommer man kunna skymta slutresultatet. Vi har också börjat resa stommen för det som ska bli vår helt nya påbyggnad.
På utsidan arbetar vi främst med markarbete som innebär att vi gör ledningsomläggningar för alltifrån el till fjärrvärme och vatten. Det är ett förberedande arbete för att senare kunna gå över till att gjuta grund. I kombination med det gör vi en del sprängningar i berget intill Universeum.

 

”Att bygga i en brant sluttning är en ny upplevelse
för många av oss i projektet”

 

Det är ett stort förändringsarbete som sker i huset vid Korsvägen och trots detaljerade tidsplaner och ritningar är det inte helt utan utmaningar. Längre fram på vårkanten ligger en hel natt utan ström då elen ska stängas av för att kunna dras om. För att klara det krävs ett noggrant förarbete så att både djur och människor ska kunna ha en behaglig tillvaro.

– Vi är stundtals inne i mer kritiska skeenden med framför allt den nya domen. Vi bygger den i en brant sluttning där vi inte helt känt till förutsättningarna för marken till exempel. Just nu jobbar vi oss fram i terrasser för att stärka underifrån, säger Gunnar Blom. Att bygga så här i en sluttning, med allt vad det innebär, är en helt ny upplevelse för många av oss i projektet, men det är också charmen med arbetet.

Arbetet med att resa stommar är i full gång.

 

Mellan prövande moment finns det alltså fullt av spännande och roliga delar. Inte minst att det är unika miljöer som tar form, men också att nya ytor tillkommer som i sin tur ger fler möjligheter att utveckla hela Universeum.

Vilka är byggets höjdpunkter?
– Det är att vi jobbar med något som är efterlängtat. Både vi som är en del av projektet på daglig basis, all övrig personal och våra besökare är entusiastiska och ser fram emot slutresultatet, avslutar Gunnar Blom.

För att klara den stora utbyggnationen krävs stabila kranar.

 

NÄSTA STEG:

Under mars fortsätter byggarbetet både interiört och exteriört. Här är några hållpunkter.

  • Väggar och stommar kommer att resas på plan 2, vilket gör att vi kommer få en första överblick över restaurangens nya utseende. 
  • Stomme och isolering för påbyggnationen kommer också att göras klart. Efter det fortsätter byggandet interiört med att förbereda för kommande installation. 
  • På plan 0 sker rivning av före detta Jobbis. 
  • Sprängningarna i berget också att fortgå en bit in i mars.