Nu lanseras programaktiviteter i Miniverseum

Publicerad: 2022-03-03
Bilder: Universeum

Sedan oktober har barn och deras vuxna kunnat leka och lära på egen hand i nya Miniverseum. Under våren kommer nya programaktiviteter för både skola och allmänhet.

 

Någon gömmer sig i skogen. På taken blänker solceller och i Världen Bortom tassar en räv förbi. I Miniverseum lever naturen, människan och djuren i samklang. Det är en plats där vi ser nödvändigheten och skönheten i en hållbar värld av biologisk mångfald. Det är också vår stora satsning på alla små äventyrare. Miniverseum är en plats där barn och vuxna på egen hand kan leka fram kunskap. Som komplement till den fysiska miljön finns programaktiviteter för både allmänhet och förskolor. Syftet med programverksamheten är att väcka intresse och betänksamhet, men också att förlänga besöket genom att ta med sig frågor och diskussioner hem eller tillbaka till förskolan. Andreas Tärnvind är pedagog på Universeum och en av de som tagit fram förskoleprogrammet tillsammans med en grupp riktiga experter: förskolebarnen själva.


–  Vi pedagoger tar fram aktiviteterna men tar hjälp av barngrupper från förskolan för att göra dem så spännande och bra som möjligt. Vi har också startat upp en science club som är ett samarbete med Beväringsgatans förskola i Kviberg.  

 

Under cirka åtta veckor kommer samarbetet innebära fortbildning och handledning för personalen, men också aktiviteter och experiment ute på förskolan för barn och personal under ledning av Universeums pedagoger. Slutligen får man även fri entré till Universeum hela terminen.

–  Programaktiviteterna har liksom hela Miniverseum fokus på biologisk mångfald. Vi kommer bland annat gå på upptäcksfärd tillsammans med barnen runt i miljön. Där kommer vi leta olika djur och fåglar som gömt sig i skogen, staden och vid havet. Barnen kommer få fundera på om vi kan dela in de olika arterna i grupper samt se om vi kan skapa näringskedjor, säger Andreas Tärnvind.

 

Program för besökare

Med start vecka 9 finns det också möjlighet för barn och vuxna att delta i programaktiviteter för allmänhet. Det sker i två olika former: dels planerade drop in-aktiviteter men även så kallade pop up-guidningar.

–  Det kan vara en arbetsmyra som kommer förbi och vill ha hjälp med städningen eller havets kock som visar vem som är hungrig på vem under ytan. Allt sker spontant så man får vara beredd på överraskningar om man besöker Miniverseum, säger Anna Wiklund som är senior guide på Universeum. Men det är inte bara på plan 0 som aktiviteterna sker. Miniverseumkonceptet genomsyrar hela huset.
–  Vill man ge sig ut på eget äventyr går det bra att låna uppdragspåsar alla lovfria vardagar. I dem finns det kluriga och roliga uppgifter runt om i huset att testa. Programmer är ständigt under utveckling och fler aktiviteter kommer att adderas över tid.