Lyckat avelsarbete på Universeum

Publicerad: 2022-12-07
Bilder: Universeum

Sedan januari 2020 har totalt tio tvåfärgade tamariner (Saguinus bicolor) fötts på Universeum. Ett resultat av god djurhållning. Så här arbetar djurvårdarna med avelsarbete.

 

Alla tvåfärgade tamariner som bor på Universeum är en del av EAZA Ex situ program – ett europeiskt bevarandeprogram för arten. I det vilda är aporna akut hotade, vilket är steget innan total utrotning. I september tidigare i år fick en hel tamaringrupp bestående av en hona, en hane och ungar flytta från Universeum till Zagreb Zoo som en del i bevarandearbetet.

 

Aporna får successivt bekanta sig med djurvårdarna.

 

Så här fungerar processen vanligtvis från födsel till flytt:

  • Apornas föds: De första veckorna lever den nya familjen tätt tillsammans och har begränsad kontakt med andra djur eller människor.

  • Möten med djurvårdare: Under de första månaderna får ungarna bekanta sig med djurvårdarna. De deltar i träning och berikning som innebär att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

  • Möten med besökare: Successivt får aporna tillgång till hägn i regnskogen och kan komma ut för att kika på gäster. 

  • Uppväxtperiod: under något eller några år får ungen växa upp ihop med yngre och äldre syskon, som alla tar hand om varandra på olika sätt, för att den ska kunna bli en bra förälder själv en dag.

  • Kontakt med stamboksförare: Varje bevarandeprogram har en samordnande stambokförare som med hjälp av dataanalys av släktskap planerar för framtiden och håller redan på artens genetiska status – det finns annars risk för inavel och sjukdomar. Baserat på analysen planeras och rekommenderas flytt både till och från oss på Universeum.

  • Dags för flytt!