Lärarfortbildningar om Globala målen till FN-final

Publicerad: 2018-03-14
Bilder: Universeum

Fortbildningarna för lärare om de 17 globala målen för hållbar utveckling har gått till final i UNDP:s vårgala En målmedveten kväll. Initiativet är nominerat i kategorin Bästa partnerskap.

 

Den globala skolan, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Universeum och Världskulturmuseet genomför tillsammans fortbildningar som ger lärare ny kunskap och verktyg för att utbilda sina elever om Globala målen. Fortbildningsserien är nu nominerad i kategorin ”Bästa partnerskap” i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) vårgala ”En målmedveten kväll”.

Under fortbildningarna håller forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerande föreläsningar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur lärarna kan arbeta vidare med målet i skolan.

Fortbildningsserien är ett av tre initiativ som gått till final i kategorin Bästa partnerskap. Nu är det upp till allmänheten att utse vinnarna! Röstningen är öppen 12–31 mars. Vinnarna offentliggörs i samband med UNDP:s vårgala den 17 april.

 

Rösta på fortbildningsserien eller ditt favoritinitiativ på Globala målens hemsida.

 

Om UNDP och En målmedveten kväll

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala En målmedveten kväll. Under galan ska man lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.

Vinnaren i kategorin Bästa partnerskap blir det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.