Kreativa innovationer för framtidens hållbara transporter visas upp

Publicerad: 2018-01-26
Bilder: Universeum

En av transportnäringens största utmaningar är att göra transporter energismartare, miljövänligare och effektivare. Den 31 januari kan några lösningar finnas på Universeum.

 

Transporter är nödvändiga. De behövs för att flytta människor och varor mellan olika platser i världen. Men transporterna bidrar också till ett flertal miljöproblem, som luftföroreningar, buller, övergödning och försurning. Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett. Det är ett dilemma att transportsystemet, som är till så stor nytta för oss, samtidigt är ett av de största hoten mot natur och klimat. Framtida transporter är ett skolprojekt där elever i årskurs 7 och 8 tar fram förslag till lösningar på dagens transportproblem.

– Genom att engagera och intressera elever för innovationer och hållbar utveckling kan vi visa sambandet och samspelet mellan människa, natur och teknik. När eleverna skapar sina egna lösningar får de också möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, säger Andreas Tärnvind, projektledare för Framtida transporter och pedagog på Universeum.

 

Viktigt bidrag till kompetensförsörjning

Fordonsindustrin står för cirka 12 procent av sveriges totala export, främst i form av lastbilar och personbilar. För att den samhällsekonomiskt viktiga industrin ska fortsätta vara stark krävs kompetent arbetskraft som kan bidra med nya innovationer för ett mer hållbart transportsystem. I Framtida transporter får eleverna insyn i de många möjligheter till studier och arbete som transportsektorn erbjuder. Samtidigt får de vuxna möta framtidens potentiella medarbetare och ta del av deras idéer.

– Tekniska innovationer är nyckeln till att lösa många av utmaningarna inom transportsektorn. Personer med teknikutbildning är eftertraktade. Sverige och världen behöver fler unga som väljer att studera och arbeta med teknik, säger Andreas Tärnvind.

 

Onsdag 31 januari klockan 9–14 är det final i Framtida transporter på Universeum. 31 klasser med totalt cirka 600 elever och lärare kommer delta tillsammans med skolprojektets partners.

 

Projektpartners

2018 genomförs Framtida transporter i samarbete med Chalmers, Greencarrier, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs universitet, Hogia, Svensk Sjöfart, Volvo och Västtrafik.