UPPDATERAD: I höst öppnar en ny värld för de allra yngsta

Publicerad: 2021-02-17
Bilder: Universeum

UPPDATERAD ARTIKEL: Hösten 2021 öppnar Miniverseum, en ny upplevelse för våra yngsta besökare. Här kommer frågor om hållbar utveckling och biologisk mångfald få utrymme i en lustfylld miljö.

 

Sedan 2012 har våra små upptäckare haft sin egna plats i Jobbis, en uppskattad miljö som mött barnen på deras villkor. Men i sommar är det dags för nya äventyr. Då öppnar vi upp Miniverseum; en plats för barn från 0 till 6 år som besöker oss tillsammans med förälder, annan vuxen eller förskola. Interaktivitet och program kommer att utformas som “tillsammansaktiviteter”, så att barn och vuxna får uppleva, lära och ha roligt ihop.

I Miniverseum kommer staden, skogen och havet gestaltas. Fantasifulla byggnationer, ljus och ljud ska bilda en magisk miljö som lockar till utforskande. Här ska det livslånga lärandet i naturvetenskap, teknik och matematik starta, med barnens vardagsvärld som utgångspunkt och deras naturliga nyfikenhet som verktyg.

– När barn börjar se sambanden mellan staden, skogen och havet kan de få kunskap om hur allt hänger ihop. De växer upp i en snabbt föränderlig värld där vi vuxna behöver skapa möjligheter för dem att upptäcka och ställa nyfikna frågor. Med rätt förutsättningar kan de förstå också det stora och komplexa, och i Miniverseum kommer barn och vuxna få utforska det tillsammans, berättar Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum.

 

Magi möter vetenskap

Miljön kommer bland annat rymma en förtrollad skog där barnen får lära känna olika djur, ett grönt stadskvarter där de kan klättra och krypa och en farkost som tar sig fram både över och under vatten – i alla fall i fantasin. En helt ny upplevelse blir Världsrummet, där omslutande projiceringar förflyttar barn och vuxna mellan olika världar. Parallellt utvecklas digitala upplevelser som ger satsningen nationell räckvidd.

– Vi behöver förklara för våra barn att de spelar en viktig roll, både i nuet och för framtiden. Vägen till en hållbar värld ligger i den egna innovationskraften, sökandet efter kunskap och varsamhet med naturen. Det gäller att vi inte bara förmedlar nödvändigheten utan också skönheten i en hållbar värld där mångfald av växter och djur är lika viktig som mångfald bland oss människor. Världen kan rymma och räcka till oss alla, säger Sofia Knüppel.

 

Donation möjliggör

Miniverseum har gjorts möjligt tack vare en generös donation från Hasselbladstiftelsen. Universeum har tilldelats 15 miljoner kronor för satsningen.

– Vi är väldigt glada över att kunna vara delaktiga i satsningen Miniverseum. Eftersom ett av våra två ändamål i Hasselbladstiftelsen är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området, så känns det helt rätt att stödja ett intressant projekt för yngre barn som kombinerar just dessa områden på ett både roligt och bra sätt. Vi har under många år samarbetat med Universeum och har goda erfarenheter av det. Detta blir en större satsning från oss och vi ser med spänning fram emot att se resultatet, säger Christina Backman, VD för Hasselbladstiftelsen.