Hej Catharina, pedagog i Framtidsambassadörer!

Publicerad: 2020-12-09
Bilder: Universeum

I Framtidsambassadörer utforskas hur vi kan stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. När coronapandemin slog till fick projektet snabbt ställa om. Hur har man tacklat utmaningarna och vilka lärdomar har man dragit? Vi frågade Catharina Djurelind, pedagog i projektet.

 

 

Hej Catharina, vad din roll är i Framtidsambassadörer?

– Jag arbetar som pedagog på Universeum och ansvarar tillsammans med Karin Örnborg för att utveckla och genomföra de olika koncepten i projektet. Vi gör allt från att ta fram material och aktiviteter till att möta eleverna och lärarna i de deltagande klasserna.

 

Vad lär sig eleverna?

– Ytterst handlar ju Framtidsambassadörer om att fler elever ska klara kunskapskraven i naturvetenskap och teknik. Elevprogrammen och arbetet i skolan ger eleverna en ökad naturvetenskaplig förståelse för hur världen hänger samman. Detta i kombination med att innehållet alltid utgår från de globala målen gör att eleverna förstår vad många vuxna ännu inte förstått: att de val vi gör i livet påverkar jorden och dess mående.

 

Hur har ni ställt om projektet i och med coronapandemin?

– Under coronapandemin har eleverna inte kunnat komma till Universeum. Vi fick därför göra om elevprogrammen. Några av dem har vi genomfört på skolorna, med pedagoger från Universeum. Då har vi haft med material och kompisar som väsande kackerlackor och vandrande blad till klassrummen. Andra elevprogram har vi filmat i våra lärmiljöer på Universeum. Sedan har lärarna visat den för eleverna på skolan. Under tiden vi arbetar med klasserna får lärarna stöttning av oss.

 

 

Väsande kackerlacka på besök i ett klassrum.

 

Just idag har det varit ambassadörsdag, hur genomförde ni den?

– Eftersom eleverna varken kan komma till oss eller mötas på en gemensam plats genomför vi ambassadörsdagen via Google Meet. Lärarna kopplar upp sig på ett gemensamt digitalt möte där alla klasser och vi som arbetar i projektet möts. Eleverna berättar för de andra klasserna hur de har arbetat och delar med sig av den kunskap de fått. Att få blicka in i elevernas klassrum och ta del av det arbete de gjort är fantastiskt, både för oss och för de andra klasserna.

 

Maryam Riyazimanesh, regional NTA-samordnare på Göteborgs grundskoleförvaltning, Catharina Djurelind och Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum, under en digital ambassadörsdag.

 

Hur har omställningen upplevts av eleverna?

– Eleverna är väldigt flexibla och har klarat omställningen bra. Många såg fram emot besöken på Universeum, så visst finns en viss besvikelse. Den har dock inte synts i deras engagemang eller arbete. Det känns som att eleverna uppskattat de digitala ambassadörsdagarna. De tycker att det är spännande att få se in i andra klassrum och att få berätta för andra klasser om sitt arbete.

 

Vad tar du själv med dig för lärdomar?

– Efter höstens koncept har vi verkligen lärt oss vad som fungerar bra och mindre bra digitalt. För eleverna är en digital omställning ganska naturlig medan lärarna kan behöva mer stöttning. Det mer digitala arbetssättet har också skapat möjligheter att under konceptens gång möta både lärare och elever via till exempel Google Meet för att ytterligare stärka och stötta. Det tror jag ha varit gynnsamt och är något vi kan ta med oss även efter corona.

 

Till sist, vad är det roligaste med Framtidsambassadörer?

– Det absolut roligaste är att möta eleverna och se deras engagemang. De har lärt sig massor och vill verkligen sprida sin nyvunna kunskap på ambassadörsdagarna. Det är häftigt att vara med om.

 

Om Framtidsambassadörer

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. Projektet syftar till att fler elever ska klara kunskapskraven i naturvetenskap och teknik samt att fler att söker sig till utbildningar och yrken inom dessa ämnen.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.