Havens stora betydelse

Publicerad: 2017-06-08
Bilder: Universeum

Idag är det Världshavsdagen! Den firas 8 juni varje år för att uppmärksamma havens stora betydelse för vårt vardagliga liv. Några små arter har väldigt stor betydelse för livet på jorden – marina mikroalger.

Cirka 70 procent av jordens yta är täckt av hav. I haven finns hundratusentals arter, upptäckta och oupptäckta som alla spelar en viktigt roll i ekosystemet. Några arter som man kanske inte tänker på varje dag är marina mikroalger. Men de är viktiga. Mycket tack vare de marina mikroalgerna fungerar haven som naturliga kolsänkor, där haven tar upp och lagrar koldioxid från atmosfären. Detta fenomen ger planeten skydd mot snabba klimatförändringar orsakade av växthusgaser.

Ungefär en tredjedel av världens koldioxidutsläpp absorberas av världshaven. Dels genom i form av organiskt material i näringskedjor där mikroalger är basen. Men även genom en naturlig process mellan luft och hav där ett ständigt utbyte av kolföreningar mellan havsbotten och ytvatten sker. Denna koldioxidlagring är enormt viktigt och haven tar faktiskt upp mer koldioxid än alla världens skogar.

Förutom att haven stabiliserar vårt klimat genom att ta upp koldioxid är de också en stor producent av syre. Sammantaget är världshaven en större syreproducent än regnskogarna och producerar hälften av all luft vi andas. Det kan vi också tacka mikroalgerna för.

 

På Universeum kommer vi köra en extrainsatt ROV-show i akvariehallen klockan 11.30. Och mellan klockan 11–14 kommer Sea change project finnas i Akvariehallen och berätta hur små ändringar i våra vardagliga liv kan förbättra miljön världshaven.