Hållbarhet i samarbete mellan Jordbruksverket och Universeum

Publicerad: 2017-09-28
Bilder: Universeum

En skördetröska i naturlig storlek flyttar in på Universeum. Det är resultatet av samarbetet mellan Jordbruksverket och science centret för att öka medvetenheten om hållbar matproduktion nu och i framtiden.

 

De senaste årens ökande urbaniseringtakt har lett till att fler och fler tappat kontakten med hur vår mat produceras och var den egentligen kommer från. Dessutom står matproduktionen i Sverige för cirka 25 procent klimatpåverkan vilket gör kunskap om ett hållbart jordbruk än viktigare. Därför ingår Jordbruksverket ett tvåårigt samarbete med Universeum för att visa hela kedjan, från produktion till konsument, för över en miljon besökare.

– Fler barn och unga behöver förstå var vår mat kommer från, men även bondens viktiga roll för landsbygden och ett hållbart samhälle. På Universeum finns en unik möjlighet att nå över 550 000 besökare varje år och dela med oss av vår kunskap, säger Åsa Lannhard Öberg, projektledare på Jordbruksverket.

Kärnan i samarbetet är skördetröskan i skala 1:1 som står i hälsautställningen. Skördetröskan har flera interaktiva element och riktar sig främst till barn och unga. Tanken är att den ska visa matproduktionens villkor och förutsättningar för konsumenter på ett lekfullt och enkelt sätt. I anknytning till skördetröskan finns även spel och information om hållbara jordbruk.

– Ett hållbart jordbruk är en av förutsättningarna för en hållbar värld. Genom att visa hur både produktionen och konsumtionen av mat påverkar klimatet kan vi öka människors kunskaper och göra dem mer medvetna om de val de gör. Vi synliggör helt enkelt kedjan från jord till bord, med målet att bidra till en hållbar utveckling, säger Bertil Blomsterberg, affärsutvecklingschef på Universeum.