Goeldisaporna har fått en unge

Publicerad: 2017-12-12
Bilder: Universeum

För en vecka sedan föddes en Goeldisapa på Universeum i Göteborg, en glädjande nyhet både för föräldraparet och Universeum. Dessutom är födseln viktig. Arten är utrotningshotad och alla ungar som föds blir en del av den stödpopulation som hålls i europeiska djurparker.

 

Natten mellan den 4 och 5 december föddes en Goeldisapa (Callimico goeldii) på Universeum. Födseln gick bra och både unge och föräldrar är pigga och friska.
– Båda föräldrarna är förstagångsföräldrar, så det här är en ovan situation för dem. Speciellt för honan är det en traumatisk händelse. Det är över alla förväntningar hur bra det hittills gått, säger Daniel Roth, ansvarig zoolog på Universeum.

Fortplantning är ett naturligt beteende för alla djur, men att para sig och ta hand om ungar kräver rätt förutsättningar.
–Att Goeldisaporna fått en unge signalerar att de får rätt skötsel och lever i rätt miljö. Det trivs helt enkelt, vilket är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och har en god djurvälfärd, förklarar Daniel Roth.

Ungen kommer under den första tiden sitta på mammans rygg. Den klamrar sig fast i pälsen, så det kan vara lite lurigt att se den. Om några veckor kommer föräldrarna turas om att bära ungen. När den blivit ytterligare lite större kommer ungen börja utforska Regnskogen på egna ben, men fortfarande hålla sig i närheten av föräldrarna.

 

Bevarandeprojekt ska rädda Goeldisapan från utrotning

Att Goeldisaporna förökar sig är inte bara glädjande för de nyblivna föräldrarna, utan också för bevarandet av arten. Goeldisapan listas som sårbar på IUCN:s globala rödlista, vilket betyder att arten bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. Hoten beror framför allt på skogsavverkning. Marken används istället till boskap eller bebyggelse, vilket tvingar Goeldisaporna att lämna sina naturliga biotoper och in i andra delar av regnskogen. Här uppstår konkurrens med andra arter av apor i kampen om att hitta föda och plats att bo på.

– Goeldisaporna på Universeum ingår i ett av EAZA:s bevarandeprojekt. Universeum och andra djurparker försöker öka antalet individer genom avel. På så vis kan vi hålla en stödpopulation i djurparkerna, vilket skulle rädda arten om den helt skulle försvinna eller om den vilda populationen behöver ökas på för att undvika total utrotning, säger Daniel Roth.

 

En regnskogslevande allätare

Goeldisapor lever i det vilda i Amazonas tropiska skogar, från Colombia i norr till Brasilien i söder. De är allätare, så kosten är väldigt varierad. De äter olika frukter, nektar, blommor, fågelägg, ödlor, grodor och insekter. Under perioder när det inte finns tillgång till frukt så äter de en speciell svamp.

På Universeum hittar man Goeldisaporna i Regnskogen. Just det här paret kom till oss under våren 2017. I april anlände hanen Arinos, född 2013 på Zoo Parc de Beauval i Frankrike. En månad senare kom honan Abuna. Hon är född på Museum de Besancon i Frankrike 2013.

Universeum är den enda djurparken med en avelsgrupp på Goeldisapor i Sverige.