Från 2021 till 2022: Så växer Universeum

Publicerad: 2022-03-21
Bilder: Universeum

Med nya miljöer och upplevelser tar Universeum fart för att bli ett nästa generation vetenskapscenter. 2021 kom att bli ett av Universeums mest händelserika år. 2022 går i samma riktning. 

 

Vi blickar bakåt på ett år av om- och utbyggnationer och samtidigt framåt mot en spännande period. Under 2021 har flera stora byggprojekt avslutas och är numer en självklar del i Universeums utbud och upplevelser.

1. Ett nytt välkomnande

I juni 2021 gick den första etappen av Universeums stora ombyggnation i mål. Den innefattade ny restaurang och kafé, ny butik och en uppdaterad foajé. När portarna öppnades var det svårt även för en rutinerad besökare att känna igen sig. Butiken har fått flytta ner till plan 1 och nås nu direkt från Södra vägen och foajén. Restaurangen har fått den gamla butikens placering på plan 2. Hanna Brynhildsen som är arbetsledare för byggprojektet sa efter första etappens avslut:

– Med ett tight tidsschema lär man sig mycket och man måste hela tiden tänka till. Mycket som i stunden är jobbigt kan man se tillbaka på som lärorikt och det har varit väldigt kul. Ett tight tidsschema men vi har kommit i mål på utsatt tid.

 

Läs mer om etapp 1

 

2. En ny värld för de allra yngsta

I oktober 2021 invigdes Universeums nya satsning på de yngsta besökarna. I den tidigare lek- och lärmiljön Jobbis lokaler på plan 0 har Miniverseum fått ta plats. Här finns numer utrymme att både klättra, hoppa och springa, samt att äta medhavd matsäck och ta en lugn stund i den nya familjeloungen.

– Här kommer det finnas utrymme och resurser för såväl fantasi som för att lära sig om hur något förhåller sig. Det skapar förutsättningar för att engagera barn att bli aktiva deltagare i samtal och andra aktiviteter så att de inte reduceras till mottagare av informationsförmedling, berättade Niklas Pramling, professor i pedagogik, som varit delaktig i utvecklandet av Miniverseum.

 

Här kan du läsa mer om Miniverseum

 

Universeum fortsätter att utvecklas på flera håll och många processer pågår parallellt. Under 2022 och 2023 är det fyra större projekt som ska färdigställas.

 

1. En ny upplevelse med inriktning mot kroppen

Sedan 2015 har Universeums besökare kunnat djupdyka i fakta om kropp och knopp. Med flera stationer som på olika vis utmanat vår styrka, uthållighet och snabbhet har Hälsa varit en populär utställning. Nu fortsätter upplevelsen under delvis nytt tema men i samma lokaler. I januari tidigare i år stängdes dörrarna för ombyggnation. När nyöppningen sker i april är det den första fasen av tre. På sikt kommer utställningen utökas med fler fysiska och kluriga utmaningar.

– Vårt mål är att till slut väva ihop hela kroppen från hjärnan till tårna och allt däremellan. Nu har vi fullt fokus på första delen som vi ser fram emot, säger Viktoria Hurtig, projektledare på Universeum.

 

Läs mer om projektet

 

2. Unikt visualiseringslabb visar världens komplexitet

I mars 2022 är det dags för invigning av Vislab i Stenagalleriet på plan 5. Här kan besökarna vänta sig datavisualisering i absoluta världsklass. Lokalen är en helt ny utbyggnad av den före detta terrassen. Förutom labbet, finns också en filmstudio och ett konferensrum med utsikt mot Korsvägen och med plats för upp till 20 personer.

 

Läs mer om Vislab

 

3. Wisdome

När domen står klar under våren 2023 kommer Universeum att ha vuxit med 4 000 kvadratmeter. Den sfäriska domen mäter 26,5 meter i diameter, är 57 meter hög från marken till toppen och med plats för 150 sittande besökare. Exteriört börjar domen ta form med resta stommar och väggar, men interiört har arbetet inte påbörjats ännu. Det pågår också ett projekt för att förankra och skapa en väg mellan huvudbyggnaden och domen. I den processen ingår Vattnets väg som just nu är avstängt och under renovering. Byggets projektledare Gunnar Blom sammanfattar:

– Bygget av domen är uppdelat i två parallella projekt. Dels uppåt där själva dombyggnaden börjar resas, men också nedåt på marknivå där sprängningsarbete pågår. Den tidigare diagonalhissen har tagits ur bruk för gott och kommer istället ersättas av två nya hissar.

 

Upptäck Wisdome

 

4. En breddad syn på matematik

De är inte bara på plan 3 som befintliga lokaler får ge plats åt nya upplevelser. När Universeum storsatsar på matematik byts The Hub ut mot en unik upplevelse på temat matematik med både fysiska och interaktiv inslag. Satsningen görs tillsammans med Erling-Perssons Stiftelse. Så här kommenterar Stefan Persson, ordförande i stiftelsen, varför de vill bidra:

– Under en följd av år har vi sett rapporter om att matematikkunskaperna sjunker hos svenska elever. Om vi kan vända den utvecklingen kommer fler att stå bättre rustade för framtida högskolestudier och arbetsliv, vilket i förlängningen också främjar svensk innovationskraft och företagande.

 

Läs mer om satsningen