Framtidsambassadörer över hela Göteborg

Publicerad: 2021-12-21
Bilder: Universeum

Från Hisings Kärra i norr till Hovås i söder. Över hela Göteborg finns det nu framtidsambassadörer som blivit experter på delar av de globala målen. Projektet har resulterat i hela sex teman som samlas under Globala målen i skolan.

 

Framtidsambassadörer är projektet som på sikt ska göra att fler elever klarar kunskapskraven i naturvetenskap och teknik, så att fler lämnar grundskolan med godkända betyg i dessa ämnen och söker studier och arbete inom området. Sedan 2019 har Göteborgs grundskoleförvaltning, Universeum samt Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co samarbetat.

Totalt har 100 klasser utspritt på 37 skolor i Göteborgsområdet varit med. 

Jag och min kollega Karin var från början de enda pedagogerna på Universeum som var involverade i Framtidsambassadörer och tog emot klasserna på Universeum. Sedan har vi växlat upp antalet klasser och därmed också pedagoger. I slutet av projektet var det bara på lärarfortbildningarna och den avslutande ambassadörsdagen som vi två mötte samtliga klasser och lärare, berättar Catharina Djurelind som är pedagog på Universeum.

 

Mellan 2019-2021 har 37 skolor deltagit i projektet.

Lärarfortbildningarna har varit startskottet för varje tema. Under en halvdag har lärarna fått fördjupa sig i globala målen och relevant ämneskunskap. De har också fått testa på några av de övningar som eleverna senare skulle utföra i klassrummen.

De flesta lärare som vi mötte under lärarfortbildningarna har inte arbetat med de globala målen tidigare och flertalet av dem har inte heller känt till globala målen. De lärare som är bekanta med dem sedan tidigare har inte aktivt arbetat med dem i undervisningen, så lärarfortbildningarna är en stor och viktig del i Framtidsambassadörer.

Den stora spridningen bland skolorna i projektet har inneburit att också elevernas förkunskaper varierat.

Det finns så klart skillnader i kunskaperna om de globala målen och framförallt naturvetenskap mellan de olika årskurserna. Jag ser dock en större skillnad mellan skolor och lärare än mellan olika stadier. Skolornas olika förutsättningar blir tydliga under de åtta veckorna, men förhoppningsvis mindre märkbara efteråt, säger Catharina Djurelind. 

 

Påväg mot renat vatten.

 

Varje årskurs arbetar med ett specifikt globalt mål under perioden. Under hösten har årskurs 2 fokuserat på hållbara ekosystem medan årskurs 5 har fördjupat sig i hållbart hav. Gemensamt för alla teman är att det avslutas med en ambassadörsdag där eleverna redovisar för de andra deltagande klasserna vad de lärt sig under temat gång, men framför allt hur de kommer att arbeta vidare med ambassadörens viktigaste uppdrag: att sprida vidare sin kunskap.

Det har varit väldigt roligt och givande att vara med på samtliga presentationer och att få se alltifrån egengjorda fågelholkar till fina bildkollage. Skillnaderna är stora klasserna emellan, vilket gör att de inspirerar varandra och att de lär sig ännu mer.

Projektet går nu in i en ny fas. Innehållsutvecklingen är avslutad, vilket de sex temana är resultatet av. Dessa samlas nu under namnet Globala målen i skolan, som bland annat blir en del av avtalet mellan Universeum och Göteborgs grundskoleförvaltning. Varje termin kommer 30 klasser att genomföra Globala målen i skolan – och många fler lärare och elever sprida sin kunskap om hållbar utveckling.