Framtidsambassadörer nytt projekt för högre måluppfyllelse i skolan

Publicerad: 2019-12-10
Bilder: Universeum

Nu startar Framtidsambassadörer, ett projekt som genomförs i samverkan mellan Universeum, skolan och näringslivet. De tre aktörerna ska tillsammans förse världen med framtidsambassadörer redo att ta sig an globala utmaningar.

 

När Göteborgs niondeklassare gick ut grundskolan läsåret 2018/2019 saknade 19,3 procent behörighet till gymnasieskolan. Och 27,1 procent – mer än var fjärde elev – hade inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

– Alla är överens om att vi måste höja måluppfyllelsen. Frågan är ju hur vi gör det? Nu är vi fyra aktörer som har gått samman för att utforska hur vi kan stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaperna i naturvetenskap och teknik. Vi tar ett helt nytt grepp och vi gör det tillsammans. Det känns superspännande, säger Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co. Syftet med projektet är att uppnå stärkt kompetens, ökad likvärdighet och ytterst högre måluppfyllelse för elever i grundskolan.

– Framtidsambassadörer är ett spännande exempel på hur samverkan över gränser och innovativa lärandeprocesser kan bidra till att ge elever i grundskolan hållbara kunskaper och digitala verktyg att arbeta med vår tids stora frågor. Med projektet hoppas vi kunna vara en del av att stärka måluppfyllelsen och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

2021, i samband med läsårets slut och Göteborgs 400-årsfirande, ska projektet uppmärksammas stort. Då är också tanken att Framtidsambassadörer ska gå från ett projekt till att bli en metod som kan nyttjas i större skala.

– Framtidsambassadörer ska ge eleverna ökad nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi hoppas att detta leder till att höja elevernas måluppfyllelse för de ämnena och att det på sikt ökar likvärdigheten mellan skolorna, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

 

Tre verktyg för att stärka lärandet

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet. Projektet vill se vad som händer med elevernas lärande när de rör sig mellan olika lärmiljöer, som klassrummet och Universeum och hur digitala verktyg kan stötta undervisningen. Eleverna i projektet kommer till exempel bli bland de första som får använda det publika visualiseringslabbet som ska byggas. Intressant blir också att utvärdera hur problembaserat lärande i kombination med de andra pedagogiska verktygen påverkar måluppfyllelsen.

 

Läs mer om projektet och vad som sker under läsåret 2019/2021 på sidan Framtidsambassadörer.