Framtidsambassadörer läsåret 2020/2021

Publicerad: 2020-06-02
Bilder: Universeum

I Framtidsambassadörer får du och dina elever idéer och inspiration till att arbeta med och hitta lösningar för en hållbar värld. Anmäl intresse nu för att delta i projektet läsåret 2020/2021!

 

Framtidsambassadörer är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum. Projektet använder visualisering, problembaserat arbetssätt och flera lärmiljöer för att stärka lärandet – och hitta lösningar för en hållbar värld. Innehållet utgår från de globala målen kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik.

 

Information och material för lärare

 

Koncept läsåret 2020/2021

Läsåret 2020/2021 kör vi totalt fem koncept för tre årskurser:

 

Årskurs 2

Höstterminen 2020: Biologisk mångfald (1 september till 13 oktober)
Vårterminen 2021: Hållbar konsumtion

 

Årskurs 5

Vårterminen 2021: Det hållbara samhället

 

Årskurs 8

Höstterminen 2020: Vår unika planet (8 september till 20 oktober)
Vårterminen 2021: Hållbar hälsa

 

Varje koncept pågår under drygt två månader och innehåller lärarfortbildning, två tillfällen för hela klassen på Universeum, en digital framtidsambassadörsdag samt en avslutande utvärdering. Däremellan sker arbete i klassrummet med processtöd från pedagoger från Universeum eller grundskoleförvaltningen. Under tiden har klassen dessutom fria besök på Universeum.

Under lärarfortbildningen ges en konkret uppgift med relativt hög frihetsgrad så att läraren har möjlighet att anpassa uppgiften till just sin klass. Varje deltagande lärare har möjlighet att ta med valfri kollega till lärarfortbildningen.

Framtidsambassadörer utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Lärarens deltagande i utvärderingen är avgörande för att projektet och koncepten ska bli ännu bättre.

 

Koncepten har en tydlig koppling till kursplanerna i naturvetenskap, teknik samt hållbar utveckling i enlighet med skolans läroplan. Koncepten bidrar till att stärka lärares och elevers kompetens i de globala målen – och till utvecklad kvalitet i undervisningen.

Som framtidsambassadörer delar eleverna i första hand sin kunskap på den egna skolan, men också till andra skolor under den digitala framtidsambassadörsdagen. Deltagande klasser erbjuds att berätta om sin story, vad de har lärt sig och vilka tankar de har kring konceptet de arbetat med.

 

Intresseanmälan

Maila intresseanmälan till Katarina Breidning senast den 15 juni 2020 på katarina.breidning@grundskola.goteborg.se. Uppge skola, årskurs, klass och lärare.

 

Kontakta oss

Katarina Breidning, Grundskoleförvaltningen
katarina.breidning@grundskola.goteborg.se

Sofia Knüppel, Universeum
sofia.knuppel@universeum.se