Fokus på fullföljda studier i Tynnered

Publicerad: 2019-09-16
Bilder: Universeum

Föräldraengagemang och samverkan mellan föräldrar och lokalsamhälle ger stora effekter på elevers studieresultat. Med det som utgångspunkt driver Universeum, med stöd av Västra Götalandsregionen, skolutvecklingsprojektet Fullfölja studier Tynnered.

 

I Fullföljda studier Tynnered arbetar vi systematiskt med elever, lärare och föräldrar på Vättnedalsskolan i Västra Göteborg.  I fokus står att stärka elevernas förmågor i naturvetenskap och teknik, lyfta lärarna inom samma områden och öka föräldrarnas förmåga att stötta barnens lärandeutveckling. Totalt omfattas drygt 300 elever och 50 lärare i årskurs F–6.

Skolutvecklingsprojektet får stöd av Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Samarbetet mellan regionen, kommuner och andra aktörer handlar om hur vi ska få fler elever att gå ut skolan med godkända betyg.

 

Programmering i fokus läsåret 2018/2019

Under läsåret 2018/2019 kretsade projektets ämnesinnehåll kring digital teknik och programmering. Den nya digitaliseringsstrategin i skolan och ökade krav i  läroplanen pekar på att skolan ska digitaliseras och lärare undervisa i programmering. Det ställer så klart ökade krav på lärarna. Universeums pedagoger höll under läsåret fortbildningar som gav lärarna både ökad kunskap och exempel på arbetssätt att använda i undervisningen.

Digitaliseringen ställer också krav på föräldrarna. Men hur ska man stötta sitt barn om man har liten eller ingen kunskap om den nya tekniken? Under workshops fick föräldrarna lära sig programmering. De fick praktisk kunskap om hur man programmerar och förståelse för vad programmering kan användas till. Det stärkte föräldrarna och ökade deras möjligheter att stötta sina barn, i skolarbetet liksom i deras intresseutveckling.

I utvärderingar uppger föräldrarna att såväl barnen som de själva fick ökad kunskap och att de som föräldrar blev mer engagerade i sina barns läxor. Föräldrarna fick dessutom en ökad insikt i vad barnen gjorde i skolan.

 

Tematiskt arbetssätt visar vägen läsåret 2019/2020

Under detta läsåret arbetar lärare och elever tillsammans med Universeums personal med tematiskt arbetssätt utifrån ett ämne. Samma ämne får föräldrarna utbildning i. Besöken på Universeum kompletterar lektionerna i skolan. Arbetssättet ger elever, lärare och föräldrar en helhetsbild av temat som står i fokus för undervisningen.