FN ger stöd till Universeums satsning ”Ocean Science Lab”

Publicerad: 2021-06-08
Bilder: Universeum

Idag utannonserades de satsningar som ska ingå i FN:s årtionde för havsforskning. Som enda svenska bidrag får Universeums “Ocean Science Lab” stöd för att skapa engagemang och ökad kunskap för hållbara hav. 

 

På universeum pågår just nu ett stort arbete med Ocean Science Lab, en samlad satsning på att skapa unika upplevelser och forum för engagemang, ökad kunskap och stärkt innovationskraft för hållbara hav. Ocean Science Lab kommer tas ut dels i de akvatiska miljöerna som de kommande åren ska vidareutvecklas, dels i de nya lärmiljöer som nu byggs. En installation baserad på havsdata kommer till exempel finnas i visualiseringslabbet som öppnar i december. Ocean Science Lab kommer också blir en del av den digitala plattformen vetenskapscentret just nu utvecklar.

Idag, på Världshavsdagen, blev Ocean Science Lab första och hittills enda svenska satsningen som får stöd av FN. Satsningen innebär att Universeum skapar en unik lärmiljö och program. Lika viktigt är det att Universeum som Sveriges nationella vetenskapscenter blir ett internationellt forum för engagemang, ökad kunskap och stärkt innovationskraft för hållbara hav.

Jag är väldigt glad och stolt över att Universeum blivit utnämnt av FN som Sveriges första officiella bidrag i det globala årtiondet för havsforskning. Vi ska göra allt vi kan för att sätta fokus på betydelsen av ren havsmiljö, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, berättar Carina Halvord, VD på Universeum.