Flera nyfödda djurungar i Universeums regnskog

Publicerad: 2018-06-01
Bilder: Universeum

Under våren har flera djur fått tillökning på Universeum, som Goeldisapor, inkaskrikor och större vitstrupig tukan. Flera av djurungarna ingår i bevarandeprojekt som många gånger är avgörande för artens överlevnad.

På grund av storskalig skogsskövling hotas många djurarter i Amazonas regnskogar. På Universeum är bevarandearbetet en central del av verksamheten och många arter ingår i europeiska avels- och bevarandeprojekt.

– Ett säkert tecken på att djuren verkligen trivs hos oss är att de fortplantar sig. När utrotningshotade arter, som de större vitstrupig tukanerna eller Goeldisaporna, får ungar blir vi förstås extra glada. Att djuren får ungar är viktigt för att djurparker ska kunna hålla en reservpopulation av arter som riskerar att helt försvinna i naturen, säger Daniel Roth, zoolog på Universeum.

 

Goeldisapa

Callimico goeldii

Den 19 maj föddes en Goeldisapa på Universeum. Just nu diar ungen mjölk från mamman och kommer göra det i ytterligare två till tre månader. Efter det börjar den försiktigt börja smaka på maten som mamman äter.

– Goeldisaporna på Universeum ingår i ett av EAZA:s bevarandeprojekt. Universeum och andra djurparker försöker öka antalet individer genom avel. På så vis kan vi hålla en stödpopulation i djurparkerna, vilket skulle rädda arten om den helt skulle försvinna eller om den vilda populationen behöver ökas på för att undvika total utrotning, säger Daniel Roth.

 

Större vitstrupig tukan

Ramphastos tucanus

Större vitstrupiga tukaner lever i Amazonas regnskogar och är beroende av gamla träd med naturliga håligheter för att skaffa mat och kunna fortplanta sig. På grund av storskalig regnskogsskövling, med en minskad mängd gamla ihåliga träd som följd, minskar arten i antal och klassas nu som sårbar. Universeums andra unge någonsin kläcktes i mitten på april (den första kom i december) och är ett viktigt steg för att bevara arten. Större vitstrupiga tukaner är svåra att föda upp och Universeum är den första djurparken som lyckats på tio år.

 

Inkaskrika

Cyanocorax yncas

Till skillnad från många andra fågelarter är inkaskrikor helt beroende av en familjegruppering som tillsammans föder upp ungarna. Bland de fem vuxna inkaskrikorna på Universeum är det bara två som parar sig – resten hjälper till att föda upp ungen. Att inkaskrikor i djurparker häckar är mycket ovanligt och Universeums arbete kommer att dokumenteras noggrant, för att öka kunskaperna om artens biologi.

 

Röd ibis

Eudocimus ruber

Röda ibisar har funnits på Universeum i cirka tio år, men det är först under senaste året som de fått ungar. Nu finns det fem unga ibisar som snart är redo att flytta till andra djurparker. Där ska de få växa till sig för att sedan para sig. På så vis ökas den genetiska mångfalden hos populationerna i djurpark och inavel kan undvikas.

Första levnadsåret är röda ibisar (namnet till trots) gråbruna. Efter cirka två år blir de klarröda och verkar sedan få starkare färg med åldern. Det tros signalera god överlevnadsinstinkt och att de därigenom kan bli en bra partner.

 

Brasiliansk tangara

Ramphocelus bresilius

Djurvårdarna på Universeum blev mäkta förvånade när de upptäckte att två av de brasilianska tangarorna i hemlighet startat en ny familj i Regnskogen. Det tog tre veckor innan djurvårdarna la märke till den lilla ungen som matats flitigt av föräldrarna. Ungen mår bra och flyger redan fritt i Regnskogen, men håller sig nära familjen än så länge.

 

Blåhuvad tangara

Tangara cyanicollis

Universeums första blåhuvade tangaraunge för året kläcktes i april och lämnade boet redan i maj. De senaste tre åren har Universeum fött upp 16 blåhuvade tangaror, vilket i sammanhanget är väldigt många. Dessutom sitter ytterligare två par och ruvar på ägg just nu vilka borde kläckas inom några veckor.

 

Läs mer om Universeums bevarandearbete.