Final för Ungas kraft

Publicerad: 2020-10-27
Bilder: Universeum

Den 26 oktober avslutade vi Ungas kraft med en digital final. Efter drygt tre år tillsammans sätter nu projektet punkt. Men metoden, den ska spridas och användas igen.

 

Målet med Ungas kraft har varit att utveckla en metod som kan användas för att öka måluppfyllelsen i skolan, vilket på sikt bidrar till att stärka kompetensförsörjningen och minska utanförskapet i samhället. Projektet tar med sin hela skolan-ansats grepp om de ungas hela livssituation genom att engagera både skola, familj och fritid.

– En framgångsfaktor med Ungas kraft är att man arbetat väldigt systematiskt utifrån vetenskaplig grund. Vi vet från forskningen att hela skolan-ansatsen ger resultat. Att inte bara jobba med undervisningen och det som sker i skolan, utan också med föräldrar på det här sättet är väldigt effektivt, säger Anna Liljeström, forskare inom pedagogisk psykologi och del av följforskarteamet.

Allt som allt har  800 elever med familjer samt 200 lärare och annan skolpersonal på Landamäreskolan och Svartedalsskolan fått ta del av mängder av skolbesök på Universeum, handledning, fortbildningar och fritidsaktiviteter med bland annat programmering, läxhjälp, gaming och musikproduktion. I januari 2021 släpps följeforskarnas rapport om projektet. Andreas Gunnarsson, universitetslektor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har lett följeforskarteamet:

– Det unika i den här satsningen är helhetsgreppet. Projektet har genomfört väldigt många aktiviteter på många olika ställen. Det har krävt samarbete, systematik och planering, men också många anpassningar. Det har projektet löst väldigt bra genom att så många varit så engagerade – på Universeum, på Göteborgsregionen och framför allt på skolorna.

 

 

Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsernas tioåriga programsatsning Utbildning för ökad integration. Projektet har utvecklats och drivits av Universeum tillsammans med Göteborgsregionen och Göteborgs Stad genom Landamäreskolan och Svartedalsskolan, med stöd av Västra Götalandsregionen.