Färdig restaurang och ny foajé – kika in i bygget på Universeum

Publicerad: 2021-07-08
Bilder: Universeum

På utsatt tid är första etappen av Universeums ombyggnation färdig. Grunden med plan 1 och 2 har lagts och nu siktar vi uppåt i huset. Så här ligger vi till i projektet just nu.

 

På utsidan finns fortfarande spår av en byggarbetsplats. Leveranser av material, byggbaracker och en container för avfall. Men innanför Universeums dörrar är det ett nytt och förfinat hus som har tagit form. Ljus panel möter polerat golv, en ny informationsdisk och ett mysigt kafé.

För om- och nybyggnationen är Skeppsviken totalentreprenör. Hanna Brynhildsen är arbetsledare för etapp ett i bygget som innefattar foajé, restaurang, kafé, butik samt den nya miljön Miniverseum.

Hanna, hur ser en arbetsdag ut för dig? 

Jag har varit involverad från uppstarten av projektet för att kunna lägga en plan så tidigt som möjligt. I övrigt sker mitt arbete ute på plats där jag är med och ser till att rätt saker blir gjorda i rätt tid. Jag har också mycket administrativt arbete i form av samordning och koordinering.

 

På utsidan är bygget i full gång.

 

Enligt Hanna Brynhildsen är det ett mindre omfattande byggprojekt hon arbetar i, men med komplexa utmaningar. Att bygga om i en redan befintlig miljö är många gånger svårare än att starta upp något nytt.

Universeum har, med all rätt, velat bevara mycket av det befintliga i huset som till exempel all golvvärme och därmed också golven. Det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv men ger utmaningar för själva bygget i sig, till exempel i hur djupt vi kan borra.

Det är inte bara det befintliga huset som innebär utmaningar. Med både djur och besökare att ta hänsyn till är det också ett ovanligt projekt. Även om det enligt Hanna Brynhildsen inte påverkat arbetet något större när besökarna började strömma till under april.

– Däremot har det ju varit några kritiska moment i att stänga av vatten och el i ett hus som har djur som kräver en viss temperatur till exempel. Men allt har flutit på väldigt smidigt. Människorna har inte varit något problem men rören och ventilationen desto mer, säger hon och skrattar. 

 

Kaféet har fått ljus panel och möbler i återvunnet material.

 

Varje vecka har alla parter som är involverade i projektet mötts. Elentreprenör, VVS-ansvarig, platschef och så Hanna förstås.

En del av arbetet har behövt anpassas direkt på plats. Vi har till exempel dragit rör ner till källaren vilket har gjort att vi behövt öppna upp taket, som också är golvet, på flera ställen i huset. Då kan det helt plötsligt dyka upp något man på förhand inte har kunnat se på en ritning. Det goda samarbetet mellan alla i projektet har gjort att vi löst allt smidigt ändå, berättar hon. 

 

I den nya restaurangen välkomnas nu både besökare och eventgäster.

 

Vad har varit roligast i projektet? 

Med ett tight tidsschema lär man sig mycket och man måste hela tiden tänka till. Mycket som i stunden är jobbigt kan man se tillbaka på som lärorikt och det har varit väldigt kul.

 

Nästa steg:

Nu tar bygget fart uppåt i huset. Här är status för de pågående projekten.

  • Nya terrassen på plan 5 tar form och nya upplevelsen Vislabs börjar byggas upp.
  • Markarbete sker på utsidan för att göra plats för den nya visualiseringsdomen.
  • På plan 0 sker det sista arbetet med att färdigställa Miniverseum. Utrymningsvägar ska kontrolleras och lärmiljön ska bli komplett.