Experter på lek och pedagogik utvecklar nya Miniverseum

Publicerad: 2021-04-22
Bilder: Universeum

Att skapa en utmanande och spännande plats för barn 0–6 år är ingen liten uppgift. Bakom Universeums satsning Miniverseum finns experter inom pedagogik som bidrar med sina kunskaper.

 

Sommaren 2021 öppnar Miniverseum –  en ny miljö där barn i förskoleåldern kan leka, lära och upptäcka tillsammans med en vuxen under parollen en biologisk mångfald i en hållbar värld. Bakom projektet står Universeum tillsammans med Hasselbladsstiftelsen. Redan i skisstadiet växtes idén om att ta in extern expertis fram. Det vetenskapliga rådet formades, i vilket man utgår ifrån två perspektiv, dels pedagogik, dels biologisk mångfald. 

– När jag blev tillfrågad att vara med blev jag direkt nyfiken dels på projektet i sig och dels på vad jag kunde bidra med utifrån mitt perspektiv, berättar Anna-Maria Andersson, lärare och pedagogista.

Tidigare har hon bland annat haft en roll som utvecklingsledare i Göteborgs Stad och har genom det varit delaktig i att tag fram flera olika projekt för barn och unga. Idag arbetar hon med pedagogiska utbildningar och bildar Miniverseums vetenskapliga råd tillsammans med bland annat Niklas Pramling, professor i pedagogik. Med en bakgrund inom kultur- och litteraturvetenskap och psykologi har han länge forskat på hur vuxna och barn i främst förskoleåldern kommunicerar med varandra.

– Jag är speciellt intresserad av lek och kommunikation. Det kan till exempel handla om hur barn, och vuxna om de är med i leken, går mellan föreställda världar och en vardaglig verklighet.

 

Två av totalt fyra medlemmar i det vetenskapliga rådet: Niklas Pramling och Anna-Maria Andersson.

 

Miniverseum kommer att vara en plats där lek och fantasi får möta vetenskapen. Här kommer de yngre barnen ges möjlighet att utforska och utveckla sin nyfikenhet.

– Det är viktigt med barndom och att barns perspektiv inte glöms av. Det behövs fler arenor för våra yngsta medborgare som är i deras ögonhöjd. Ett besök på Miniverseum blir även ett sätt för föräldrar att följa sina barns utforskande och lek och väcka möjligheter till att fortsätta hålla frågor om hållbarhet vid liv även på hemmaplan, säger Anna-Maria Andersson.

Niklas Pramling är inne på samma spår. Han menar att det är sällan vetenskapscenter eller liknande verksamheter inriktar sig mot de yngre barnen under sex år. Med Miniverseum får de nu en chans att komma i kontakt med andra frågor och miljöer än vad de är vana vid i hemmet och på förskolan.

– Här kommer det finnas utrymme och resurser för såväl fantasi som för att lära sig om hur något förhåller sig. Det skapar förutsättningar för att engagera barn att bli aktiva deltagare i samtal och andra aktiviteter så att de inte reduceras till mottagare av informationsförmedling.

 

”De vuxna kommer lära sig hur barnen tänker”

Arbetet med att ta fram den nya miljön startade i slutet av 2020. Det vetenskapliga rådet har arbetat tätt tillsammans med projektledning och pedagoger på Universeum. 

– Vi har haft möten där gruppen för Miniuniversum haft väl förberedda dragningar om projektet och ringat in frågor till mig och Niklas, berättar Anna-Maria Andersson. 

Löpande har man tillsammans tittat på underlag och diskuterat både materialet i sig men också andra frågor som rör yngre barn, alltid med målet att ta fram en så optimal miljö som möjligt.

 

Alla miljöer i Miniverseum är framtagna i samråd med det vetenskapliga rådet.

 

Vad är det viktigaste ni kommit fram till?

– Att leken och det lekfulla alltid ska vara i fokus. Men också att barnen får förundras och möta det oväntade och att de ges möjlighet att utforska i rörelse och i stunder av lugn. En annan viktig del är att det ska få ta tid, barnen behöver få hålla på och testa och inte alltid rusa vidare. Vi vill också att miljön bjuder in till ett tillsammanslärande där flera barn kan interagera med varandra; både med kroppen och det verbala språket, säger Anna-Maria Andersson.

 

Vad kommer vuxna och barn att kunna ta med sig?

– Av de skisser jag sett tror jag att själva miljön kommer att vara mycket fascinerande och intresseväckande för barn – och för vuxna, för den delen, säger Niklas Pramling. 

Anna Maria Andersson fyller i:

– Framförallt att barnen känner att Miniverseum är för dem, och att på grund av att det är en så annorlunda och spännande plats gör att besöken kommer ge fina upplevelser och minnen. Föräldrar kommer att lära sig många saker kring både själva temat med biologisk mångfald och hållbarhet, men också hur barnen tänker. Jag hoppas det blir mycket inlyssnande av barns tankar och teorier och att både barn och föräldrar blir fortsatt nyfikna att forska vidare i framtiden tillsammans.

 

LÄS MER: I sommar öppnar en värld för de allra yngsta