Digital satsning med Enfo som kunskapspartner

Publicerad: 2021-05-07
Bilder: Universeum

Universeum satsar stort på en digital plattform och utbud. Oberoende av tid och rum kommer vi kunna erbjuda tvärvetenskapliga upplevelser i den digitala världen. Med oss i utvecklingsarbetet har vi vår nya kunskapspartner Enfo.

 

Med en digital plattform ökar vi både vår räckvidd och tillgänglighet. Det ger Universeum förutsättningar att vara en nationell utbildningsresurs för privatpersoner och utbildningssektorn – en tillförlitlig digital källa till kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.

– Universeum har en stark lokal och regional förankring. Men vi har kapacitet att vara en resurs för hela Sverige och det möjliggörs genom vår digitala plattform, säger utvecklingschef Björn Edlund.

Det digitala Universeum är under utveckling. Hittills har mycket arbete lagts på att bygga strukturen, men redan nu finns faktastories, uppdrag och spel att prova.

– Vi ser verkligen fram emot att kombinera vårt innehåll med tekniker som AI, visualisering, ML, VR och AR. Det kommer göra vår digitala erbjudande kraftfullt och attraktivt. Inom fem år ska vi vara lika stora digitalt som fysiskt.

För att göra verklighet av planerna – som funnits i flera år men fått extra fart av coronapandemin – behövde Universeum tillskott av kompetens. Det fick vi genom vår nya kunskapspartner: it-bolaget Enfo. De står för den digitala utvecklingen och visualiteten.

– Det är så oerhört värdefullt för oss att ha ett långsiktigt samarbete med Enfo. De har inte bara kompetensen vi själva saknar, utan också ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor och en vilja att tillsammans med oss göra skillnad.