De tvåfärgade tamarinerna har fått tvillingar – nu kan du se dem i regnskogen

Publicerad: 2021-11-17
Bilder: Universeum

Den tvåfärgade tamarinen är akut hotad i det vilda och riskerar att utrotas helt. Nu har ett tvillingpar fötts på Universeum. Från onsdag 17 november kan du se dem i regnskogen. 

 

Strax före coronapandemin bröt ut skärptes den tvåfärgade tamarinens (Saguinus bicolor) status på den globala rödlistan (IUCN Red List). Arten gick då från starkt hotad till akut hotad. Det är steget innan total utrotning i det vilda. Tvåfärgad tamarin är därmed en av de arter på jorden som riskerar att helt dö ut inom en snar framtid. Stora ansträngningar krävs för att bevara arten.

Universeum har hållit tvåfärgad tamarin sedan 2012. Samtliga tvåfärgade tamariner ingår i EAZA Ex situ program, som för den här arten leds av en stambokskoordinator vid Durrel Conservation Trust på Jersey i England. Universeum bidrar numera stort till programmet. Bara i år har sex ungar fötts på Universeum, en siffra som Daniel Roth, zoolog, jämför med övriga djurparker i Europa som välkomnat totalt fem ungar under 2021.

Vi är stolta över att vi bedriver vårt bevarandearbete med tvåfärgad tamarin med så stor framgång. Det är en väldigt komplex art och våra djurvårdare möter många utmaningar när det kommer till skötseln. 

De senaste tillskotten föddes den 8 september och är nu två månader gamla. Tvillingarna har nu växt sig stora nog för att släppas ut med sin familj i sengångarhägnet. Här kommer de allt mer lämna sina föräldrars ryggar och ge sig ut på egna äventyr. Daniel Roth förklarar:

Ungarna lever i grupp tillsammans med sina föräldrar och syskon, precis som i det vilda. De lär sig av dem och får med sig färdigheter som behövs som vuxen individ. När de är fullvuxna ska de ha med sig hur det sociala livet inom en familjegrupp fungerar.

 

En av ungarna sitter tryggt på sin äldre systers rygg.

Sådana färdigheter har de nytta av när det blir dags att skapa en egen familj, på Universeum eller i någon annan europeisk djurpark. Coronapandemin satte paus för flytt av djur mellan parker, men snart är det möjligt igen. De äldsta av de elva ungarna som fötts på Universeum ska inom kort börja skickas iväg till andra djurparker, inom ramen för bevarandeprogrammet.

Stambokskoordinatorn eftersträvar den bästa möjliga genetiska matchningen när olika individer paras ihop med varandra. Målet är att vi djurparker tillsammans ska hålla en genetisk sund stödpopulation. Men det krävs också arbete i fält, för att finna olika metoder att koppla ihop skyddade naturområden och att hålla efter invasiva arter av andra apor i deras naturliga utbredningsområde, säger Daniel Roth.

Familjen med ungar släpps ut i sengångarhängnet under onsdag förmiddag den 17 november.