APS blir kunskapspartner till Universeum

Publicerad: 2021-11-18
Bilder: Universeum

Efter ett mångårigt samarbete tar APS drift och underhåll nu klivet till att bli kunskapspartner till Universeum. Vårt samarbete ska bidra till ökad innovationskraft och stärkt kompetensförsörjning inom fastigheters drift- och energieffektivisering mot en hållbar samhällsutveckling.

 

APS har haft medarbetare på plats på Universeum sedan 2014. APS bistår då med energieffektivisering i form av fastighetsförvaltning, underhåll av värme, vatten och ventilation. De säkerställer också att våra tekniska montrar och upplevelser fungerar.

– Vi har optimerat hela Universeums drift genom att bland annat byta ut hela kyl- och värmesystemet. Med bra inomhusklimat håller vi oss friskare och mår bättre. Vi strävar alltid efter det mest miljöanpassade och hållbara lösningarna, något som stämmer väl överens med Universeums ambitioner i sitt arbete, säger Clas Råbe-Stenström, delägare av APS.

Som kunskapspartner ska APS tillsammans med Universeum bidra till ökad innovationskraft och stärkt kompetensförsörjning för en hållbar samhällsutveckling.

– Kunskapspartners likt APS bidrar med ovärderlig kunskap och erfarenhet i vårt arbete. I ett större perspektiv är fastighetsdrift med och påverkar till hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, säger Carina Halvord, VD på Universeum.