Apor tillhörande Brasiliens regering flyttar in

Publicerad: 2018-11-23
Bilder: Universeum

Nya tvåfärgade tamariner har flyttat in på Universeum. De två nya hanarna bildar varsitt par med de honor som redan bor i Regnskogen. Alla tvåfärgade tamariner tillhör den brasilianska regeringen som lånar ut aporna till djurparker i syfte att hålla en stödpopulation av denna starkt hotade art.

Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) lever idag endast i de små regnskogsspillror som finns kvar i och kring staden Manaus i Brasilien. Dessutom hotas arten av den konkurrerande och starkare aparten guldhandstamarinen. Utan bistånd från djurparker riskerar den tvåfärgade tamarinen att snart vara utdöd i naturen.

Sedan tidigare finns två honor av tvåfärgad tamarin i Universeums regnskog. Under fredagens utsläpp har två nya hanar parats ihop med varsin hona.

– Vi hoppas och tror att de ska bilda par och fatta så pass mycket tycke för varandra att de får ungar framöver. En viktig del i arbetet med att bevara den tvåfärgade tamarinen är avel i djurparker. Att djuren får genetiskt friska ungar som säkrar artens överlevnad helt enkelt, och det har vi nu goda möjligheter till på Universeum, berättar Daniel Iglesias, djurvårdare.

 

Flera insatser för att rädda arten från utrotning

Alla individer av denna starkt hotade art tillhör den brasilianska regeringen som lånar ut aporna till djurparker runt om i världen. Syftet med hållandet av tvåfärgad tamarin i djurparker är att det ska finnas stödpopulationer med en tillräckligt stor och oförändrad genpool. En sådan stödpopulation kan rädda arten om den helt försvinner i det vilda eller om den vilda populationen skulle behöva ökas på för att undvika total utrotning.

– Målet på sikt är att avkommor från djurparkernas populationer ska sättas ut i naturen om man hittar områden som är skyddade från skövling. Det blir då en process över flera generationer. Djurparksdjuren får leva i avskilda naturhägn där deras ungar i sin tur får lära sig hitta föda utan mänsklig kontakt, säger Daniel Iglesias.

Parallellt arbetar man för att skapa förutsättningar för återutsättning i skyddade områden i naturen. Sådana åtgärder är bland annat plantering av regnskogskorridorer som ska göra det möjligt för aporna att sprida sig till närliggande regnskogsspillror. Spårningshalsband är ett annat exempel. Det hjälper de naturvårdande forskarna att följa upp räddningsinsatserna.