Miljöarbete

Hållbarhetstanken präglar Universeum i stort som smått. Att bry sig om miljön är ett självklart led i att arbeta nära djur och natur.

 

Miljödiplomhemsida

Miljöcertifiering

Universeum har miljödiplomerats av Göteborgs Stad med motiveringen:

 

”Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har verksamheten visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Detta miljöarbete är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.”

 

Byggnaden

Redan när huset byggdes var ambitionen att använda så mycket återvunnet material som möjligt. Arkitektbyrån Wingårdhs fick uppdraget, mycket på grund av att de tagit fasta på Universeums hållbarhetstanke i utformningen av byggnaden. Sprängsten från berget togs tillvara och fungerar som fasadmaterial och isolering av vissa väggpartier. En stor del av stålet i husets skelett är återvunnet och i de stora glaspartierna är aluminiumramarna gjorda av återvunnet material.

Även nya material är valda med hänsyn till miljön. Och om Universeum någon gång i framtiden skulle behöva byggas om eller rivas, är alla byggmaterial och konstruktionslösningar förberedda för materialåtervinning.

Solfångare på taket bidrar till varmvatten- och elproduktion. En värmepumpanläggning tar hand om överskottsvärmen i byggnaden under sommaren och värmer sedan upp huset under vintern. Vi hushåller också med den energi som alstras spontant i huset. Inget får gå till spillo.

Biobottnarna i våra akvarier är smarta. De omvandlar giftig ammoniak till ofarlig kvävgas och minskar därmed behovet av vattenbyte väsentligt.