Teknik

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnet teknik. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi erbjuder fortbildningar i teknik för förskolan, grundskolan samt gymnasiet. Dessutom kan vi komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning. På sidan Bokning och priser hittar du mer information.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Raketfysik i 7–GY

  Heldag 
  Tisdag 17 september kl 08.30–16.30

  Rymden fascinerar alla. Upptäck hur raketer kan lära eleverna fysik och matematik under denna gästande fortbildning!

  Kursen fokuserar på raketfysik och innehåller både föreläsningar och praktiska övningar. Bland annat får du bygga en egen raket, kanske skjuta upp den och göra enkla matematiska beräkningar.

  Kursen hålls på norska av personal från NAROM (Nationalt center för rymdrelaterad undervisning). Ansvarig är Anita Grønseth, astrofysiker, M Sc. i celest mekanik samt utbildad lärare. Anita har undervisat i matematik, NO och drama på högstadium och gymnasium.

  Kostnadsfritt tillfälle. 

  Boka
 • Teknik i förskolan A

  Heldag

  Barn har ett naturligt intresse för att upptäcka, uppfinna och tillverka saker. Nyfikenhet, fantasi och nyskapande kännetecknar både barns lek och teknisk utveckling.

  Vi provar praktiskt på hur arbetet i förskolan kan förändras eller förstärkas för att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor som att urskilja teknik i vardagen, undersöka, skapa, bygga och konstruera. Bland annat bygger vi hållfasta konstruktioner, enkla maskiner och mekanismer.

 • Teknik i förskolan B

  Heldag

  Med leken som utgångspunkt kan barnen ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor i teknik. I del B fortsätter vi urskilja, undersöka och analysera vardagsteknik.

  Vi tillverkar material och konstruerar leksaker och enkla modeller med hjälp av olika tekniker och redskap. Inspiration till våra konstruktioner hämtar vi från naturen.

 • Teknik i fritidshem

  Heldag

  Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. På fritidshemmet kan eleverna få utrymme att prova och utveckla sina tekniska förmågor och intressen. Under fortbildningen arbetar vi med praktiska övningar som kan göras både utom- och inomhus.

  När vi sätter på oss teknikglasögon upptäcker vi teknik i vardagen. Vi provar också på att skapa och konstruera, till exempel stadiga byggnadsverk.

 • Lärande i teknik i F–3

  Heldag

  Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik? Vi arbetar praktiskt med hur vi kan utveckla elevernas förmågor och gör kopplingar till det centrala innehållet i Lgr11.

  Vi upptäcker och identifierar enkla maskiner i vår omgivning, konstruerar rörliga mekanismer och utforskar teknik inspirerad av naturen.

   

 • Lärande i teknik i 4–6

  Heldag

  Undervisningen i teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt kunnande och sin medvetenhet om teknik. Vad innebär det? Hur ger vi eleverna möjlighet att komma dit? Det är några frågor som belyses under fortbildningen.

  Vi synliggör och arbetar med de olika faserna i teknikutvecklingsarbetet. Därefter skapar vi egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer och elektriska kopplingar.

 • Tekniken i naturen i 4–6

  Halvdag

  Naturen är full av fantastiska anpassningar och strategier för överlevnad. Genom att studera och lära av den kan vi få idéer till smarta och spännande lösningar på tekniska utmaningar.

  Vi tränar på att upptäcka funktioner i naturen och utveckla vår kreativa förmåga. Metoderna vi visar kan användas direkt i undervisningen. De har sitt ursprung i biomimetiken, ett ämnesövergripande kunskapsområde som kopplar ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

 • Teknik med naturen som inspiration i 7–9

  Halvdag

  Biomimetik är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ger många möjligheter att koppla ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Genom att inspireras av naturens sinnrika anpassningar och funktioner kan människan skapa hållbara tekniska lösningar.

  Under fortbildningen tar vi del av biomimetikens verktyg och relaterar dem till skolans uppdrag. Vi konkretiserar och testar designprocessens olika faser allt medan vi använder naturen som modell.

 • Teknik med naturen som inspiration i GY

  Halvdag

  Biomimetik är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ger många möjligheter att koppla ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Genom att inspireras av naturens sinnrika anpassningar och funktioner kan människan skapa hållbara tekniska lösningar. Under fortbildningen tar vi del av biomimetikens verktyg och relaterar dem till skolans uppdrag.

  Vi konkretiserar och testar designprocessens olika faser allt medan vi använder naturen som modell.