Programmering

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för programmering. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi har fortbildningar i programmering för hela grundskolan och kan komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Programmering i Fritidshem

  Heldag

  Vad är programmering och hur gör vi den till en del av verksamheten i skola och fritidshem? Under denna fortbildning får du som arbetar i fritidshem en introduktion till ämnet.

  Vi programmerar både robotar och datorer eller surfplattor. Det blir också övningar utan dator för att du ska lära dig programmeringens grunder. Samtidigt får du direkta exempel på vad du kan göra i fritidshemmet tillsammans med barnen.

  Om du har en jobbdator, surfplatta eller liknande önskar vi att du tar med dig den.

 • Programmering introduktion i F-3

  Heldag

  Vad är egentligen programmering? Varför är kunskap om ämnet värdefullt? Och hur kan programmering användas i undervisningen? Under denna fortbildning får du som lärare en introduktion till ämnet.

 • Programmering introduktion i 4–6

  Heldag

  Vad är programmering och hur kan det användas i undervisningen? I denna fortbildning får du som lärare en introduktion till ämnet. Vi jobbar framför allt med så kallad blockprogrammering, ett programmeringsspråk väl lämpat för såväl nybörjare som mer erfarna.

  Med hjälp av det programmerar vi datorer och robotar, men gör också övningar utan dator. Övningarna lär dig grunderna i programmering, samtidigt som du får direkta exempel på vad du kan göra i skolan tillsammans med dina elever.

   

   

 • Programmering fortsättning i 4–6

  Halvdag

  Hur används programmering praktiskt i undervisningen? Fokus under fortsättningsfortbildningen ligger på programmeringsövningar med micro:bit. Till den kopplar vi in externa enheter, som motorer, högtalare, lysdioder och robotar. Vi kommer även programmera robotar.

  Vi önskar att du tar med din egen jobbdator och, om du har, en micro:bit. För att delta i denna fortbildning bör du ha gått Programmering introduktion eller besitta motsvarande kunskaper. Vi räknar med att du någon gång har gjort enkel visuell programmering med micro:bit och/eller i Scratch.

 • Programmering introduktion i 7–9

  Halvdag

  Vad är programmering och hur kan den användas i undervisningen? I denna fortbildning får du som lärare en introduktion till ämnet.

  Vi jobbar framför allt med så kallad blockprogrammering, ett programmeringsspråk väl lämpat för såväl nybörjare som mer erfarna. Med hjälp av det programmerar vi datorer och robotar, men gör också övningar utan dator. Övningarna lär dig grunderna i programmering, samtidigt som du får direkta exempel på vad du kan göra i skolan tillsammans med dina elever.