Naturvetenskap

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnet naturvetenskap. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi erbjuder fortbildningar i naturvetenskap för förskolan och hela grundskolan. Dessutom kan vi komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning. På sidan Bokning och priser hittar du mer information.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Naturvetenskap i förskolan A

  Heldag

  Naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang för naturvetenskap de möter i sin omgivning. Vi visar hur barnens frågor om världen kan ligga till grund för ett undersökande arbete i naturvetenskap.

  Tillsammans provar vi praktiskt på att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen, till exempel vatten i olika former, densitet, Archimedes princip och näringskedjor.

 • Naturvetenskap i förskolan B

  Heldag

  I del B fortsätter vi uppleva, urskilja, upptäcka och undersöka kemiska processer, fysikaliska fenomen samt djur och natur som omger barnen i deras vardag.

  Många upplevelser och upptäckter är anpassade för att genomföras utomhus, på lekplatsen eller i naturen.

 • Naturvetenskap i fritidshem

  Heldag

  Fritidshemmet har stora möjligheter att ta tillvara, stimulera och fördjupa elevernas intresse för naturvetenskap. Genom praktiska övningar upptäcker vi tillsammans naturvetenskapliga fenomen som kan utforskas både inomhus och utomhus.

  Några områden som berörs under fortbildningen är balans och tyngdpunkt, våra sinnen samt småkryp.

 • Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet i F–3

  Heldag

  Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur kan arbetet i skolan utformas så elevernas upplevelser tas tillvara? Fortbildningen visar hur elevernas frågor kan omvandlas till enkla systematiska undersökningar.

  Vi synliggör samtidigt språkets roll i ämnet och provar metoder som kan användas för att träna elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar. Under fortbildningen berör vi områden som vatten i alla dess former och variationerna i naturen under året.

 • Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet i 4–6

  Heldag

  Ämnet naturvetenskap ska bland annat utveckla färdigheter som behövs för att genomföra systematiska undersökningar. Undervisningen måste ge eleverna förutsättningar att upptäcka och använda dessa färdigheter.

  Under fortbildningen provar vi på verktyg och metoder som tränar elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar. Vi visar hur små, konkreta förändringar i undervisningen gör det möjligt att kombinera naturvetenskap med språkutveckling.

 • Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet i 7–9

  Heldag

  Språket är det viktigaste verktyget för lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen. Samtidigt kan det vara den största utmaningen när elever ska lära sig naturvetenskap. Genom att synliggöra språket och samarbeta över ämnesgränserna kan både lärare i NO och lärare i svenska samt svenska som andraspråk bidra till att stärka alla elevers språkutveckling. Under fortbildningen provar vi olika verktyg och metoder som tränar elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar.

  Vi visar hur du kan arbeta språkutvecklande i arbetslaget för att utveckla elevernas ämneskunskaper och skolspråk.

 • Undersökande kemi i F–3

  Halvdag

  Hur vet vi att luft finns? Vad händer egentligen när is smälter? Vilka ämnen går att blanda och kan vi dela upp dem igen? Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor.

  Vi fördjupar oss i kemin bakom vardagsnära fenomen och undersöker dem. Under fortbildningen arbetar vi praktiskt med olika laborationer och övar också på att själva planera undersökningar.

 • Undersökande kemi i 4–6

  Halvdag

  Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor. Hur är olika ämnen uppbyggda? Vad händer när vi blandar olika kemikalier? Och kan vi förutse vad som kommer hända?

  Genom studera ämnen och material utifrån utseende, löslighet och några grundläggande reaktioner arbetar vi praktiskt med systematiska undersökningar. Du upptäcker hur du tillsammans med dina elever kan undersöka kemi på ett lustfyllt sätt. Under denna fortbildning går vi även igenom riskbedömningar av laborationer.