Globala målen

Vi stärker lärares förmåga att undervisa om hållbar utveckling genom att belysa Globala målen. Vi sätter målen i konkreta sammanhang och fokuserar både på enskilda mål och hur de alla hänger ihop.

 

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Till år 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. För att klara det behöver vi människor öka våra kunskaper – och vår handlingskraft.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: det sociala, miljön och ekonomin. I våra lärarprogram om Globala målen adresserar vi alla tre. Du får insikt om vilken betydelse varje enskilt mål har och hur de hänger samman.

Vi visar hur du kan använda Globala målen i din undervisning och hur du, tillsammans med dina kollegor, kan arbeta ämnesövergripande.

Universeums lärarprogram bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ökar dina kunskaper och ger dig konkreta verktyg och tips som utvecklar din egen undervisning. Innehållet anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Våra pedagoger är alla utbildade och tidigare yrkesverksamma lärare. De har gedigen kompetens och stort engagemang, i ämnet liksom i pedagogik. De är riktigt vassa på att göra innehållet begripligt och användbart för dig som lärare. 

 • Vi varvar teoretiska block med praktiska moment.
 • Vi kopplar samman aktuell forskning, ämnesinnehåll och läroplan.
 • Vi lyfter didaktiska frågor och kritiska aspekter för elevernas lärande.
 • Vi ger exempel på arbetssätt som kan användas i förskolan eller skolan för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

 

Vi erbjuder fortbildningar, inspirationer, handledning, workshops och större utbildningsinsatser för lärare och ledare från förskola till vuxenutbildning, på Universeum eller annan plats. Kontakta oss för mer information, offert eller bokning.

Kostnadsfria inspirationer liksom enstaka platser på fortbildningar bokas via vår onlinebokning.

 • Globala målen i förskolan

  Fortbildning
  Förskola

  När Sverige 2015 skrev på Agenda 2030 blev det allas ansvar att arbeta med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Globala målen är ett bra verktyg för att hjälpa barn i förskoleåldern att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivning, natur och samhälle.

  Under fortbildningen fördjupar vi oss i Globala målen. Vi belyser dem ur flera perspektiv och diskuterar några didaktiska konsekvenser. Vi tittar på olika val människan kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, socialt som ekologiskt. Vi provar också på aktiviteter som ni kan göra tillsammans med barnen i er verksamhet.

  Boka
 • Globala målen i praktiken

  Fortbildning
  Årskurs F–gymnasiet (anpassas efter årskurs)

  2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling någonsin. Sedan dess har alla ett ansvar att bidra till de Globala målen. I grundskola och gymnasium är Globala målen ett bra verktyg för att arbeta med hållbar utveckling.

  Under fortbildningen fördjupar vi oss i Globala målen genom att belysa dem ur flera perspektiv och visa på några didaktiska konsekvenser. Vi synliggör och diskuterar människans påverkan på och beroende av naturen. Vilka avtryck ger vår livsstil och resursutnyttjande på den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft? Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.