Globala målen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Globala målen finns för att vi ska uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

 

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Under våra fortbildningar om Globala målen kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment.

Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande. Vi ger också exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven och hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för hållbar utveckling.

 

Vi erbjuder fortbildningar, skräddarsydd kompetensutveckling, workshops och större utbildningsinsatser för lärare och ledare från förskola till vuxenutbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.


Skolbokningen
E-post: skolinfo@universeum.se
Telefon: 031–335 64 20

 • Globala målen i förskolan

  Fortbildning
  Förskola

  När Sverige 2015 skrev på Agenda 2030 blev det allas ansvar att arbeta med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Globala målen är ett bra verktyg för att hjälpa barn i förskoleåldern att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivning, natur och samhälle.

  Under fortbildningen fördjupar vi oss i Globala målen. Vi belyser dem ur flera perspektiv och diskuterar några didaktiska konsekvenser. Vi tittar på olika val människan kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, socialt som ekologiskt. Vi provar också på aktiviteter som ni kan göra tillsammans med barnen i er verksamhet.

 • Globala målen i praktiken

  Fortbildning
  Årskurs F–gymnasiet (anpassas efter årskurs)

  2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling någonsin. Sedan dess har alla ett ansvar att bidra till de Globala målen. I grundskola och gymnasium är Globala målen ett bra verktyg för att arbeta med hållbar utveckling.

  Under fortbildningen fördjupar vi oss i Globala målen genom att belysa dem ur flera perspektiv och visa på några didaktiska konsekvenser. Vi synliggör och diskuterar människans påverkan på och beroende av naturen. Vilka avtryck ger vår livsstil och resursutnyttjande på den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft? Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

 • Mål 1: Ingen fattigdom

  Fortbildning
  Förskola–gymnasium samt vuxenutbildning
  Kostnadsfri!

  Fortbildningen inleds med två föreläsningar. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och visar utifrån sin forskning på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta med mål 1 i skolan. Fortbildningen avslutas med pedagogiska tips. 

  Fortbildningen hålls den 19 september kl 13.00–16.30 på Universeum och är helt kostnadsfri.

  Boka
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Fortbildning
  Förskola–gymnasium samt vuxenutbildning
  Kostnadsfri!

  Fortbildningen inleds med två föreläsningar. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och visar utifrån sin forskning på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 8 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips.

  Fortbildningen hålls den 7 november kl 13.00–16.30 på Världskulturmuseet och är helt kostnadsfri.

  Boka
 • Lärande för hållbar utveckling – så gör du! 

  Fortbildning
  Förskola–gymnasium samt vuxenutbildning
  Kostnadsfri!

  Om vi ska hinna uppfylla Globala målen till 2030 måste vi öka takten i alla led i samhället. Fortbildningen ger pedagoger, skolledare och lärarstudenter verktyg och inspiration för arbetet med hållbar utveckling. Vi tar särskilt upp delmål 4.7: utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Det handlar om hur skolan kan ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter för att främja en hållbar utveckling i världen.

  Fortbildningen hålls den 14 oktober kl 08.30–16.30 på Världskulturmuseet och är helt kostnadsfri.

  Boka