Globala målen

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för hållbar utveckling. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi erbjuder fortbildningar i hållbar utveckling för grundskolan och gymnasiet. Dessutom kan vi komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning. På sidan Bokning och priser hittar du mer information.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Hållbar utveckling i 4–GY

  Halvdag

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

  Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

  Fortbildningen passar lärare från årskurs 4 till gymnasiet.

 • Globala målen: Mål 1 Ingen fattigdom 

  Halvdag 19 september 13–16.30
  Universeum

  Välkommen till en lärarfortbildning i det första av de globala målen tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

  Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 1 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips. 

  Fortbildningen passar lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fortbildningen är kostnadsfri.

   

  Anmälan

 • Globala målen: Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Halvdag 7 november 13–16.30
  Världskulturmuseet

  Välkommen till en lärarfortbildning om att säkerställa anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt!

  Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 8 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips. 

  Fortbildningen passar lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fortbildningen är kostnadsfri.

   

  Anmälan

 • Lärande för hållbar utveckling – så gör du! 

  Heldag 14 oktober 08.30–16.30
  Världskulturmuseet

  Välkommen till en fortbildning om hur du kan undervisa utifrån de globala målen!

  Är du pedagog, skolledare eller lärarstudent och vill skaffa dig fler verktyg och mer inspiration för ditt arbete med de globala målen? 

  Det är nu fyra år sedan de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens länder. Vi har fortfarande långt kvar och måste öka takten i alla led i samhället om vi ska hinna uppfylla dem till 2030. Under fortbildningsdagen tar vi särskilt upp delmål 4.7 – utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap – som handlar om hur skolan ska kunna ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter för att främja en hållbar utveckling i världen. 

  Fortbildningen passar lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fortbildningen är kostnadsfri.

   

  Anmälan