Fortbildningar Kemi

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnet Kemi. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi erbjuder fortbildningar i kemi för grundskolan. Dessutom kan vi komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning. På sidan Bokning och priser hittar du mer information.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Undersökande kemi i F–3

  Halvdag

  Hur vet vi att luft finns? Vad händer egentligen när is smälter? Vilka ämnen går att blanda och kan vi dela upp dem igen? Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor.

  Vi fördjupar oss i kemin bakom vardagsnära fenomen och undersöker dem. Under fortbildningen arbetar vi praktiskt med olika laborationer och övar också på att själva planera undersökningar.

   

 • Undersökande kemi i 4–6

  Halvdag

  Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor. Hur är olika ämnen uppbyggda? Vad händer när vi blandar olika kemikalier? Och kan vi förutse vad som kommer hända?

  Genom studera ämnen och material utifrån utseende, löslighet och några grundläggande reaktioner arbetar vi praktiskt med systematiska undersökningar. Du upptäcker hur du tillsammans med dina elever kan undersöka kemi på ett lustfyllt sätt. Under denna fortbildning går vi även igenom riskbedömningar av laborationer.