Fortbildningar Hållbar utveckling

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för hållbar utveckling. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Fortbildning hos er

Vi erbjuder fortbildningar i hållbar utveckling för grundskolan och gymnasiet. Dessutom kan vi komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

 

Boka

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser via vår onlinebokning. På sidan Bokning och priser hittar du mer information.

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 • Hållbar utveckling i 4–GY

  Halvdag

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

  Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

  Fortbildningen passar lärare från årskurs 4 till gymnasiet.

 • Globala målen: Mål 2 Ingen hunger

  Halvdag 25 februari 13–16.30
  Universeum

  Välkommen till en lärarfortbildning om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbar jordbruk!

  Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om målet utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshops om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

  Fortbildningen passar lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fortbildningen är kostnadsfri.

   

  Anmälan

 • Globala målen: Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

  Halvdag 10 april 13–16.30
  Världskulturmuseet

  Välkommen till en lärarfortbildning om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster!

  Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om målet utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshops om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

  Fortbildningen passar lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fortbildningen är kostnadsfri.

   

  Anmälan