Föreläsningar och event

Under hela läsåret erbjuder vi olika typer av föreläsningar, workshops och event för lärare och pedagoger. Det ger möjligheter att stärka kompetenser, träffa andra lärare och utbyta tankar och idéer. Här hittar du de alternativ som erbjuds just nu.

 

Globala målen: Mål 5 Jämställdhet

Onsdag 22 november
Föreläsning

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Två forskare från Chalmers och GU diskuterar mål 5 från olika perspektiv. Efter det leder Universeums och Världskulturmuseets pedagoger en workshop kring hur målet kan omsättas i den pedagogiska verkligheten.

 

Föreläsningen börjar kl 13.00 på Världskulturmuseet. Välkommen!

Anmäl dig till föreläsningen