Lärarprogram

Universeum erbjuder fortbildningar inom Globala målen, naturvetenskap, programmering och teknik.

 • Digital kompetens

  Vi har lärarprogram i digital kompetens för hela grundskolan och kan komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

   

  Upptäck våra lärarprogram inom digital kompetens
 • Fortbildningar

  Bokning och priser

  Öppna platser

  Heldag: 1 600 kr inklusive lunch och fika
  Halvdag: 750 kr inklusive fika

   

  För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

   

  Se bokning och priser
 • Naturvetenskap

  Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnet naturvetenskap. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

  Upptäck våra fortbildningar i naturvetenskap
 • Teknik

  Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik? Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. Många av fortbildningarna undersöker också hur tekniken inspirerats av naturen.

  Upptäck våra fortbildningar i teknik
 • Planera skolbesöket

  Smarta förberedelser som höjer upplevelsen av skolbesöket.

  Allt inför dagen på Universeum
 • Globala målen

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningarna utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Här hittar du också vår fortbildningsserie om om alla de globala målen.

  Upptäck våra fortbildningar om Globala målen
 • Kontakt

  Kontakta pedagogerna

  skolinfo@universeum.se
  031–335 64 20

  Skolbokningen har telefontid måndag och fredag kl 9–12 och onsdag kl 12–15.

  Fler kontaktuppgifter
 • Fortbildningar

  Bokning och priser

  Öppna platser

  Heldag: 1 600 kr inklusive lunch och fika
  Halvdag: 750 kr inklusive fika

   

  För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

   

  Se bokning och priser
 • Planera skolbesöket

  Smarta förberedelser som höjer upplevelsen av skolbesöket.

  Allt inför dagen på Universeum
 • Kontakt

  Kontakta pedagogerna

  skolinfo@universeum.se
  031–335 64 20

  Skolbokningen har telefontid måndag och fredag kl 9–12 och onsdag kl 12–15.

  Fler kontaktuppgifter