Lärarprogram

Universeum erbjuder fortbildningar inom naturvetenskap i kombination med språkutveckling, teknik, hållbar utveckling, programmering och biomimetik.

 • Fortbildningar Programmering

  Enligt skolans uppdaterade styrdokument är programmering något alla elever ska lära sig. Vi har fortbildningar i programmering för hela grundskolan och kan komma ut till just er skola för att arrangera större utbildningsinsatser samt enstaka utbildningstillfällen som anpassas efter era behov!

   

  Upptäck våra fortbilningar Inom programmering
 • Fortbildningar

  Bokning och priser

  Öppna platser

  Heldag: 1 600 kr inklusive lunch och fika
  Halvdag: 750 kr inklusive fika

   

  För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

   

  Se bokning och priser
 • Fortbildningar naturvetenskap

  Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnet naturvetenskap. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

  Upptäck våra fortbildningar i naturvetenskap
 • Fortbildningar Kemi

  Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor. Under våra fortbildningar får du praktiska verktyg för att jobba med kemi tilsammans med dina elever.

  Upptäck våra fortbildningar i kemi
 • Planera skolbesöket

  Smarta förberedelser som höjer upplevelsen av skolbesöket.

  Allt inför dagen på Universeum
 • Fortbildningar Teknik

  Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik? Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. Många av fortbildningarna undersöker också hur tekniken inspirerats av naturen.

  Upptäck våra fortbildningar i teknik
 • Kontakt

  Kontakta pedagogerna

  skolinfo@universeum.se
  031–335 64 20

  Skolbokningen har telefontid måndag–onsdag kl 12–15 och torsdag–fredag kl 9–12

  Mellan onsdag 27 juni och måndag 13 augusti är skolbokningen stängd.

  Fler kontaktuppgifter
 • Fortbildningar Hållbar utveckling

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningarna utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Här hittar du också vår fortbildningsserie om Globala målen när det är aktuellt.

  Upptäck våra fortbildningar i hållbar utveckling
 • Ungas kraft

  Ungas kraft är ett projekt för att minska utanförskap och samtidigt möta Sveriges behov av kompetens i framtiden. Deltagande skolor är Landamäreskolan (årskurs F–3) och Svartedalsskolan (årskurs 4–9).

   

  Läs mer om projektet Ungas kraft
 • Fortbildningar

  Bokning och priser

  Öppna platser

  Heldag: 1 600 kr inklusive lunch och fika
  Halvdag: 750 kr inklusive fika

   

  För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

   

  Se bokning och priser
 • Planera skolbesöket

  Smarta förberedelser som höjer upplevelsen av skolbesöket.

  Allt inför dagen på Universeum
 • Kontakt

  Kontakta pedagogerna

  skolinfo@universeum.se
  031–335 64 20

  Skolbokningen har telefontid måndag–onsdag kl 12–15 och torsdag–fredag kl 9–12

  Mellan onsdag 27 juni och måndag 13 augusti är skolbokningen stängd.

  Fler kontaktuppgifter
 • Ungas kraft

  Ungas kraft är ett projekt för att minska utanförskap och samtidigt möta Sveriges behov av kompetens i framtiden. Deltagande skolor är Landamäreskolan (årskurs F–3) och Svartedalsskolan (årskurs 4–9).

   

  Läs mer om projektet Ungas kraft