Lärarfortbildningar gymnasiet

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 • Hållbar utveckling

  Halvdag

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

  Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

 • Teknik med naturen som inspiration

  Halvdag

  Biomimetik är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ger många möjligheter att koppla ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

  Genom att inspireras av naturens sinnrika anpassningar och funktioner kan människan skapa hållbara tekniska lösningar. Under fortbildningen tar vi del av biomimetikens verktyg och relaterar dem till skolans uppdrag. Vi konkretiserar och testar designprocessens olika faser allt medan vi använder naturen som modell.