Lärarfortbildningar fritidshem

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 • Naturvetenskap i fritidshem

  Heldag

  Fritidshemmet har stora möjligheter att ta tillvara, stimulera och fördjupa elevernas intresse för naturvetenskap. Genom praktiska övningar upptäcker vi tillsammans naturvetenskapliga fenomen som kan utforskas både inomhus och utomhus.

  Några områden som berörs under fortbildningen är balans och tyngdpunkt, våra sinnen samt småkryp.

 • Teknik i fritidshem

  Heldag

  Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. På fritidshemmet kan eleverna få utrymme att prova och utveckla sina tekniska förmågor och intressen.

  Under fortbildningen arbetar vi med praktiska övningar som kan göras både utom- och inomhus. När vi sätter på oss teknikglasögon upptäcker vi teknik i vardagen. Vi provar också på att skapa och konstruera, till exempel stadiga byggnadsverk.