Lärarfortbildningar förskola

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 • Naturvetenskap i förskolan A

  Heldag

  Naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang för naturvetenskap de möter i sin omgivning. Vi visar hur barnens frågor om världen kan ligga till grund för ett undersökande arbete i naturvetenskap.

  Tillsammans provar vi praktiskt på att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen, till exempel vatten i olika former, densitet, Archimedes princip och näringskedjor.

 • Naturvetenskap i förskolan B

  Heldag

  I del B fortsätter vi uppleva, urskilja, upptäcka och undersöka kemiska processer, fysikaliska fenomen samt djur och natur som omger barnen i deras vardag. Många upplevelser och upptäckter är anpassade för att genomföras utomhus, på lekplatsen eller i naturen.

 • Teknik i förskolan A

  Heldag

  Barn har ett naturligt intresse för att upptäcka, uppfinna och tillverka saker. Nyfikenhet, fantasi och nyskapande kännetecknar både barns lek och teknisk utveckling.

  Vi provar praktiskt på hur arbetet i förskolan kan förändras eller förstärkas för att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor som att urskilja teknik i vardagen, undersöka, skapa, bygga och konstruera. Bland annat bygger vi hållfasta konstruktioner, enkla maskiner och mekanismer.

 • Teknik i förskolan B

  Heldag

  Med leken som utgångspunkt kan barnen ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor i teknik. I del B fortsätter vi urskilja, undersöka och analysera vardagsteknik.

  Vi tillverkar material och konstruerar leksaker och enkla modeller med hjälp av olika tekniker och redskap. Inspiration till våra konstruktioner hämtar vi från naturen.