Lärarfortbildningar årskurs F–3

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 • Lärande i teknik i F–3

  Heldag

  Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik?

  Vi arbetar praktiskt med hur vi kan utveckla elevernas förmågor och gör kopplingar till det centrala innehållet i Lgr11. Vi upptäcker och identifierar enkla maskiner i vår omgivning, konstruerar rörliga mekanismer och utforskar teknik inspirerad av naturen.

 • Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet i F–3

  Heldag

  Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur kan arbetet i skolan utformas så elevernas upplevelser tas tillvara?

  Fortbildningen visar hur elevernas frågor kan omvandlas till enkla systematiska undersökningar. Vi synliggör samtidigt språkets roll i ämnet och provar metoder som kan användas för att träna elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar.

  Under fortbildningen berör vi områden som vatten i alla dess former och variationerna i naturen under året.